Publieke Managementletters

Publieke Managementletter (PML’s) zijn het visitekaartje van het NBA programma Kennis Delen. Door effectief gebruik te maken van PMLs kunnen accountants vroegtijdig risico’s bij hun klanten signaleren en zo bijdragen aan de maatschappelijke rol van accountants. Het factsheet 'NBA-programma Kennis Delen' geeft achtergrondinformatie over Kennis Delen. De PML's zijn ook in het Engels beschikbaar en er is is een Engelstalig artikel over Kennis Delen gepubliceerd.

oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png
oranje-lijn.png

Goededoelensector

Transport en logistiek

Trustsector

Verzekeringsmaatschappijen

Wetgevingslasten

Organisatie

 Vanuit de NBA zijn de volgende medewerkers betrokken bij Kennis Delen:

  • Robert Mul: eindverantwoordelijk vanuit het Management Team
  • Michèl Admiraal: secretaris Signaleringsraad, programmamanager en eindredacteur.
  • Jenny Dankbaar: programmasecretariaat
  • Fred de Vries, Hugo van Campen, Koos Vos, Johan Scheffe en Rob Schouten: projectcoördinatoren
  • Lukas Burgering (020 30 10 255): publiciteit

Contact

Paul Hurks RA Secretaris NBA-platform Integrated Reporting 020 301 0 262