NBA-handreiking 1104

In juli 2015 is na consultatie een definitieve update van de NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant gepubliceerd.

Belangrijkste aanpassingen

 • De beschrijving van de controle van de staten van banken is veranderd. De staten zelf zijn ingrijpend gewijzigd en de controle moet anders aangepakt worden.
 • Er wordt geen aandacht meer besteed aan de Codes van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Deze codes zijn niet meer wettelijk verankerd waardoor naleving niet langer verplicht is.
 • De beschrijving van het onderzoek van het kostprijsmodel is veranderd. De AFM en het ministerie van Financiën en de NBA hebben overlegd over de invulling van de open normen. De uitkomsten zijn verwerkt in de tekst.
 • Een leeswijzer is toegevoegd om het vinden van relevante teksten gemakkelijker te maken. De handreiking is namelijk een naslagwerk.

Doel van de handreiking

Uitleg te geven aan interne auditors en externe accountants over de specifieke verplichtingen in de financiële sector die vanuit de toezichtwetgeving gelden.

De handreiking is van toepassing op:

 • Controle jaarrekening
 • Controle staten
 • Interne audits
 • Onderzoek vermogensscheiding
 • Onderzoek kostprijsmodel
 • Onderzoek in onderpand geven van kredietvorderingen
 • Werkzaamheden gegevensaanlevering Belastingdienst.
 • Consultatiereacties

De consultatiereacties zijn beoordeeld en daar waar aanleiding voor was verwerkt in de handreiking. Aanpassingen hebben met name betrekking op verduidelijking van de rol van de Europese Centrale Bank/Single Supervisory mechanism (SSM) en de rol van de Interne accountantsdienst (IAD).