Video's
Een beroep met toekomst

Op 18 juni 2018 besloot de Algemene Ledenvergadering van de NBA over de Vernieuwingsagenda, die een uitwerking is van het visiedocument 'Een beroep met toekomst'.

Tot aan die tijd werden op Accountant.nl wekelijks de centrale thema's uitgelicht, aan de hand van gesprekken met NBA-bestuursleden en geïnteresseerde buitenstaanders.

De visie stelt vijf thema’s centraal: Maatschappelijke relevantie, Onomstreden kwaliteit, Vernieuwende kracht, Lerend beroep, Sterk merk. 

Bekijk de tot nu toe uitgebrachte video's. 

Over NBA 3.0

Dit jaar presenteert de beroepsorganisatie van accountants, de NBA, haar visie op het accountantsberoep: “Een beroep met toekomst.” De visie stelt vijf thema’s centraal: Maatschappelijke relevantie, Onomstreden kwaliteit, Vernieuwende kracht, Lerend beroep, Sterk merk. Accountants bevorderen het vertrouwen tussen mensen en organisaties. Daar hebben ze hun beroep van gemaakt; een beroep met toekomst. Deze video geeft een beeld van de totstandkoming van de vernieuwde beroepsorganisatie, de NBA 3.0.

 

Oranje lijn

Maatschappelijke relevantie

Maatschappelijke relevantie in het kort
In deze video staat het thema maatschappelijke relevantie centraal: Accountants bevorderen het vertrouwen tussen mensen en organisaties. Daar hebben ze hun beroep van gemaakt. Dat vertrouwen is de voorwaarde voor een prettige samenleving en een gezonde economie.

Maar welke informatie is nog betrouwbaar in deze tijd? Hoe maak je onderscheid tussen feit en fictie? En hoe doet de accountant dat?

 

Maatschappelijke relevantie - CO2 Reductie 
Welke bijdrage kan de accountant in business als financieel professional leveren aan CO2 reductie? De NBA en de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht dit.

Oranje lijn

Lerend Beroep in het kort

In 2018 presenteert de beroepsorganisatie van accountants, de NBA, haar visie op het accountantsberoep: “Een beroep met toekomst.”

 

Oranje lijn

Vernieuwende kracht

Vernieuwende kracht in het kort 
De maatschappij verandert in hoog tempo en datzelfde geldt voor de werkzaamheden van de accountant. Digitale technologie doet zijn intrede en maakt het werk van de accountant anders, efficiënter en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.


Vernieuwende kracht - Referentie Grootboekschema (RGS) 
In deze video staat het thema Vernieuwende Kracht centraal. Met specifiek aandacht voor het Referentie Grootboekschema (RGS).

 

Oranje lijn

Onomstreden kwaliteit in het kort

De kwaliteit van de accountant en dan met name van de controle, staat vaak ter discussie. Deze kwaliteitsproblemen staan veel in de belangstelling en iedere accountant wordt er op aangesproken. Daarom vormt "Onomstreden kwaliteit" één van de vijf ambities in de nieuwe toekomstvisie van de NBA, de beroepsorganisatie van accountants.

Oranje lijn

Reacties vernieuwingsagenda

Voorzitter GRC reageert op vernieuwingsagenda
Tjalling Tiemstra reageerde op de Vernieuwingsagenda die het NBA bestuur op 18 juni 2018 op de ALV aan haar leden presenteerde. De Vernieuwingsagenda is aangenomen. 
Reacties van de kerngroep
 
Twee keer per jaar nodigt de NBA leden uit die binnen de NBA actief zijn in de besturen van afdelingen, (advies)commissies, raden en ledengroepbesturen. Op 9 mei stond deze bijeenkomst van de kerngroep in het teken van de NBA Vernieuwingsagenda. In hotel restaurant Oud London spraken wij een aantal genodigden.