NBA 3.0: Samen naar een nieuwe cultuur en governance

In de Ledenvergadering van 17 december 2018 hebben we groen licht gekregen om van start te gaan met de verdere uitwerking van de NBA-governance-voorstellen. Dit willen we samen met de leden doen, zoals aangegeven in de ALV. Met de campagne NBA Open zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de leden om samen te werken naar een nieuwe opzet van de beroepsorganisatie.

Van april tot juni 2019 organiseerde de NBA 30 toekomsttafels waarin gesproken en vooral geluisterd werd naar de leden. Leuke, ongedwongen evenementen als eerste stap van het NBA-governance-traject. Geluiden en ideeën die op 17 juni 2019 werden gedeeld tijdens de Creatieve Conferentie en waarbij ook het vervolg werd gepresenteerd. 

Design Labs als volgende stap: denk en praat mee!

Bij NBA Open gaat het om nieuwe verbindingen. Oude structuren laten we los en samen met leden gaan we op zoek naar een nieuwe opzet van de beroepsorganisatie met faculties en communities. Hiervoor worden in de zomer design  labs ingericht die - zoals de naam doet vermoeden - als taak meekrijgen het ontwerpen van een nieuwe structuur. Deelname van alle leden is daarbij van belang. Ook die van jou.

Meld je aan voor een van de online klankbordgroepen op de website van NBA Open tabblad Design Labs. Blijf op de hoogte, geef je mening op de voorstellen en deel deze met beroepsgenoten. 

 

Tijdpad

In het najaar tijdens de 2e Creatieve Conferentie kijken we wat dit heeft opgeleverd en bepalen we welke communities en faculties de testfase ingaan. Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in de ALV van juni 2020.

Nieuws