Chronologisch overzicht project In het publiek belang

Sinds de start van het project In het publiek belang eind 2014 is er veel gebeurd om het vertrouwen in het accountantsberoep te herstellen. Onderstaand geven we een overzicht van alle zaken die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd over het project.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Monitoring Commissie Accountancy

Het NBA-bestuur heeft in juni 2015 de Monitoting Commissie Accountancy benoemd, die de voortgang bij de kantoren gaat bewaken. De commisie monitort en beoordeelt de maatregeln uit het rapport In het Publiek Belang, opereert zelfstandig en onafhankelijk en rapporteert minimaal een keer per jaar.

Maatregelen voor niet-oob-accountantsorganisaties

Op 16 oktober 2015 heeft de NBA het rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!’ gepubliceerd. Hierin zijn de maatregelen ter verbetering van de controlepraktijk toepasbaar gemaakt voor de niet-OOB-accountantsorganisaties. Dit is gebeurd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van niet-OOB-accountantsorganisaties, service-organisaties, NBA, SRA en Novak. Het rapport is door het NBA-bestuur omarmd. 

2014

Op 25 september 2014 presenteert de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan om de kwaliteit en onafhenkelijkheid van de controlerend accountant te verbteren. Het rapport 'In het Publiek Belang' biedt een analyse van de oorzaken en een pakket van 53 maatrregelen om het vertrouwen in het accountantsberoep te herstellen.