Technology impact

In opdracht van de Stuurgroep Publiek Belang is in het eerste halfjaar van 2019 een onderzoek gedaan naar de impact die nieuwe technologie heeft op de accountantscontrole, middels literatuuronderzoek en interviews met deskundigen.