Platform Leren van toezicht

Een beroepsgroep die leert van fouten, incidenten en tekortkomingen om die in de toekomst te voorkomen, levert betere (controle)kwaliteit. Met dit doel heeft de NBA in 2016 het Platform Leren van Toezicht opgericht; onderdeel van het project Lerend vermogen. Een structureel overleg tussen toezichthouders en accountantsorganisaties.

Publicaties Platform

Het overleg heeft inmiddels tot een aantal aanwijzingen / aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering geleid.

Over het platform

Het Platform Leren van Toezicht brengt accountantsorganisaties, toezichthouders, tuchtrechters en NBA bij elkaar, waarbij bevindingen uit het toezicht vertaald worden naar praktische lessen voor kwaliteitsverbetering. De volgende partijenen nemen deel aan het platform: Autoriteit FinanciĆ«le Markten; Raad voor Toezicht; NOREA; Adviescollege voor Beroepsreglementering (vz); Alfa; BakerTillyBerk;  EY;  Flynth;  KPMG en PwC.

Met dit platform stimuleert de NBA de implementatie van maatregel 6.2 en 6.3  uit 'in het publiek belang'.

Meer informatie

Erica-steenwijk_300x300.jpg
Erica Steenwijk Secretaris 020 301 02 33