Overzicht aanpassingen maatregelen 'Publiek Belang'

Sinds de lancering van de NBA-Monitor 'Publiek Belang' heeft het bestuur een aantal maatregelen / stappen in de monitor gewijzigd. Dit betreft zowel maatregelen voor oob en niet-oob-accountantsorganisaties als maatregelen voor de NBA.