Maatregelen voor niet-oob-accountantsorganisaties

Op 16 oktober 2015 publiceerde de NBA het rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!'. Maatregelen die moeten leiden naar een verbeterde controlepraktijk voor niet-oob-accountantsorganisaties en die voortvloeien uit het rapport 'In het Publiek Belang'. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van niet-oob-accountantsorganisaties, NBA, SRA, Novak en FullFinance heeft de afgelopen de doorvertaling van de maatregelen gemaakt. Het rapport is door het NBA-bestuur omarmd. 

Inmiddels neemt 92% van de niet-oob-kantoren vrijwillig deel aan de monitor.

Onderstaande links bevatten informatie die u kunnen helpen bij de implementatie. Neem bij vragen over de implementatie contact op met de helpdesk of kijk of het antwoord hieronder is opgenomen. 

Links voor het invullen van de monitor

Vragen

Heeft u vragen over (de interpretatie van) de maatregelen? Kijk eerst of uw vraag in het overzicht met veelgestelde vragen staat. Zo niet, dan kunt u terecht bij de NBA Helpdesk vaktechniek.

Vraag en antwoord

Helpdesk vaktechniek 0203010340