Meer informatie praktijkopleiding RA

Aanmelden praktijkopleiding

Om te kunnen starten met de praktijkopleiding moet je je een maand van tevoren aanmelden. Je vult hiervoor het inschrijfformulier op onze website in. Omdat het stagebureau verantwoordelijk is voor het monitoren van je praktijkopleiding, stel je het stagebureau ook op de hoogte van je aanmelding.

Rapportages jaar 1

Tijdens de praktijkopleiding bouw je in de Elektronische Leeromgeving (ELO) een dossier op. Je dossier bevat de rapportages die je gedurende de praktijkopleiding hebt uitgewerkt. Deze rapportages worden beoordeeld door de praktijkbegeleider en de beoordelaar.

Je dossier bevat in jaar 1 de volgende rapportages:

 • Jaarplan - Zes weken nadat je bent gestart met de praktijkopleiding moet je je jaarplan uploaden in de ELO. In het jaarplan beschrijf je welke opdrachten/werkzaamheden je in het eerste jaar gaat verrichten. Ook moet in het jaarplan een urenplanning worden opgenomen; 

 • Semesterverslag - Na een halfjaar lever je semesterverslag 1 in. Het semesterverslag stel je op na elke afgeronde semester. Zo beschrijf je in dit verslag welke werkzaamheden je hebt verricht;

 • Semesterverslag en essay - Het eerste jaar sluit je af door het inleveren van je tweede semesterverslag en het essay van jaar 1. Het essay is onderdeel van je semesterverslag. In het essay beschrijf je tegen welke problemen je bent aangelopen in de beroepspraktijk en hoe je deze problemen hebt opgelost.

Rapportages jaar 2

Als je in aanmerking komt voor een gelijkstellingsregeling, start je direct in het tweede jaar. Volg je de praktijkopleiding niet met een gelijkstelling? Dan stroom je als je het eerste jaar hebt afgerond door naar jaar twee.

Je dossier bevat in jaar 2 de volgende rapportages:

 • Jaarplan - Zes weken nadat je bent gestart lever je jaarplan 2 in.
   
 • Semesterverslag en essay - Ter afronding van jaar 2 lever je semesterverslag 3 samen met je essay in.

Rapportages jaar 3

Voor het derde jaar kan je je aanmelden. Vul een maand voordat je gaat starten het inschrijfformulier op onze website in. Zo moet blijken dat je je gedurende de praktijkopleiding hebt ontwikkeld op het niveau van een startbekwame accountant. 

 • Jaarplan 3 - Zes weken nadat je bent gestart lever je jaarplan 3 in;
   
 • Semesterverslagen en essays - Semesterverslag 4 en 5 met bijhorende essays lever je na elke afgerond semester in;

 • Semesterverslag 6 - Semesterverslag 6 bevat een recapitulatie van de werkzaamheden die in een bepaalde periode hebt verricht en een beschrijving van de groei die je hebt doorgemaakt.

Referaat en examen

Is je referaat eveneens goedgekeurd? Dan mag je je aanmelden voor het mondeling examen

 

Verplichte cursussen

Heb je de verplichte cursussen afgerond? We onderstrepen nogmaals het belang van het volgen van de verplichte cursussen, omdat het examengesprek alleen kan plaatsvinden wanneer je aan bepaalde voorwaarden, zoals het afronden van de verplichte cursussen voldoet.

*Lukt het jou niet om de praktijkopleiding in drie jaren af te ronden? Dan moet je je dossier aanvullen en stel je nog vierde of vijfde essay op. Je mag maximaal 9 jaar over de praktijkopleiding doen.