Examen Praktijkopleiding RA

Dit is gearchiveerde informatie over de praktijkopleiding onder de oude eindtermen van de CEA."

 

Als je aan alle verplichtingen voor de praktijkopleiding RA/Assurance hebt voldaan, mag je je aanmelden voor het afrondende examen. Vanaf 1 januari 2020 is dit het geïntegreerd slotexamen. Het examen duurt anderhalf uur, maar kan met een halfuur verlengd worden als je theoretische getuigschrift op de datum dat je het examen aflegt ouder is dan vijf jaar.

In dit examen moet je laten zien dat je beschikt over de juiste kennis, houding en vaardigheden om het beroep van accountant te kunnen uitoefenen. Je moet kunnen meediscussiëren over praktijksituaties en actualiteiten, laten zien dat je zelfstandig met lastige situaties om kunt gaan en aantonen dat je begrijpt waarom en wanneer je bepaalde wet- en regelgeving toepast. Hiermee laat je ook zien dat je beschikt over een kritische beroepshouding en dat je je bewust bent van je maatschappelijke rol. 

Om je goed voor te bereiden op het examen adviseren wij je om van tevoren de examentraining te volgen en de examenwijzer door te nemen.

Let erop dat je je uiterlijk zes weken van tevoren voor het examen moet aanmelden.

Aanmelden voor de examentraining geïntegreerd slotexamen

De mondelinge examens en examentrainingen worden tot 1 januari 2022 online aangeboden via Microsoft Teams. Indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus ertoe leiden dat na 1 januari 2022 nog niet mogelijk is examens op locatie af te nemen dan vindt er een verlenging plaats in het online aanbod. Houd hier rekening mee.

De NBA organiseert de examentraining klassikaal. Het is raadzaam de training te volgen na het referaat en tenminste drie weken voor het examen.
De trainingen worden gegeven bij de NBA in Amsterdam.

Er is gelegenheid om rondom het pand betaald te parkeren. Bekijk de routebeschrijving en adresgegevens. Deelname bedraagt € 75,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en het annuleren van een examentraining.

Er worden geen examentrainingen meer aangeboden voor de praktijkopleiding RA (oude eindtermen).

oranje-lijn.png

Aanmelden voor het mondeling examen

De mondelinge examens en examentrainingen worden tot 1 september 2021 online aangeboden via Microsoft Teams. Indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus ertoe leiden dat na 1 september 2021 nog niet mogelijk is examens op locatie af te nemen dan vindt er een verlenging plaats in het online aanbod. Houd hier rekening mee.

Uiterlijk zes weken van tevoren kun je je voor je examen aanmelden. Als je je aanmeldt  moet je al voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot je examen. Dit betekent dat je stagebureau in de ELO/CumLaude moet hebben bevestigd dat je portfolio compleet is en dat je je theoretische opleiding volledig hebt afgerond.

We adviseren je om vooraf aan je examen de examentraining te volgen.

Toelatingsvoorwaarden aanmelden mondeling examen RA

Het examen moet minimaal 6 weken van tevoren worden aangemeld.

Stap 1: plaats de documenten 1 t/m 5 in de Elektronische Leeromgeving (ELO/CumLaude).

  1. Het referaat, het certificaat en het beoordelingsformulier.
  2. Kopie verklaring "Behalen zes semesters" van jouw stagebureau
  3. Een gewaarmerkte kopie van het diploma waaruit blijkt dat het theoretisch gedeelte van de RA-opleiding volledig is afgerond. Zie uitleg waarmerking.
  4. Een bewijs dat is deelgenomen aan of dat een vrijstelling is verleend van de PKI-training (een verklaring dat het vak FA is gevolgd in of na het studiejaar 2012/13 volstaat ook. Deze wordt afgegeven door de universiteit). De cijferlijst volstaat niet.
  5. Een bewijs dat is deelgenomen aan of dat een vrijstelling is verleend van de training 'Zeg wat je Ziet'.”

Stap 2: meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. Let op: Je aanvraag wordt in behandeling genomen als je voldoet aan bovenstaande toelatingsvoorwaarden.

Er worden geen examens meer afgenomen voor de praktijkopleiding RA (oude eindtermen).

oranje-lijn.png

Voorinschrijvingen 2021 - Mondeling examen en aanmelden

Tot 1 september 2021 kan de praktijkopleiding nog onder de ‘oude’ eindtermen worden afgerond. Afstuderen na deze datum kan alleen als je volledig voldoet aan de eisen die aan de nieuwe praktijkopleiding en eindtermen worden gesteld.  

Als je je praktijkopleiding nog onder de oude eindtermen af wil ronden, kun je je nu al inschrijven voor een examendatum tot 1 september 2021, ook al is je portfolio nog niet helemaal compleet. Zo proberen we je te helpen bij je planning.

Let er wel op dat nog steeds geldt dat je zes weken voor je examendatum aan de toelatingsvoorwaarden moet voldoen. Laat ons weten wanneer je van je stagebureau bevestigd hebt gekregen dat je portfolio compleet is, dan voeren wij de finale check uit.  

Voor de voorinschrijving geldt het volgende:

  • Je inschrijving is onder voorbehoud. De examendatum kan pas worden gegarandeerd als je portfolio tijdig compleet is;
  • Je kunt je inschrijven voor één examendatum;
  • Je kunt alleen van deze mogelijkheid gebruik maken als je de ‘oude’ praktijkopleiding volgt;
  • Geef ons zo snel mogelijk door via examens@nba.nl wanneer je portfolio compleet is. Mocht er dan toch iets ontbreken, kun je dit nog repareren.

Na inschrijving ontvang je automatisch per e-mail een bevestiging van jouw voorinschrijving. Je ontvangt ook bericht nadat de portfoliocheck is uitgevoerd en je al dan niet definitief op de datum van jouw keuze examen kunt doen.

oranje-lijn.png

De nieuwe opzet van het praktijkexamen, zoals verwoord in deel 2, gaat in vanaf 1 oktober 2017. De rest van de Examenwijzer – deel 2, gaat in per 1 juli 2017.

* Disclaimer Handreiking Referaat Engels: Het is niet geheel uit te sluiten dat er een interpretatieverschil kan ontstaan over een bepaalde term of zin in deze Engelse vertaling. In dat geval is de Nederlandse tekst leidend.

 

oranje-lijn.png

Data diploma-uitreikingen