Toelatingsvoorwaarden

Je beoordelaar stelt eerst vast dat je met je rapportages op het niveau van een startbekwame accountant hebt voldaan aan de eindtermen. Het stagebureau stelt vervolgens vast of je aan alle formele eisen hebt voldaan. Nadat  je aan alle verplichtingen voor de praktijkopleiding MKB hebt voldaan, mag je je aanmelden voor het mondelinge examen. Tussen het moment van aanmelden en het moment van examen doen, zit minimaal zes weken. Het kan zijn dat om planning-technische redenen er meer tijd over heen gaat voordat je aan het examen deel kunt nemen. Het examen wordt  afgenomen door twee door de NBA aangewezen examinatoren. De examinatoren krijgen toegang in de ELO tot jouw portfolio.

Documenten

De aanmelding wordt verwerkt als jouw examendossier compleet is door de volgende documenten in jouw ELO-account zijn geüpload:

  1. een verklaring van het stagebureau dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan;
  2. het met goed gevolg afgeronde trainingsprogramma (zoals blijkt uit de verklaring van het stagebureau) wordt ondersteund met (een) verklaring(en) van deelname;
  3. de participatie aan de intervisiegroepen (zoals blijkt uit de verklaring van het stagebureau) wordt ondersteund met (een) verklaringen) van deelname
  4. het met voldoende of excellent afgerond hebben van jouw referaat  (zoals blijkt uit de verklaring van het stagebureau) wordt ondersteund met een certificaat;
  5. het met een voldoende hebben afgerond van de contactdagen / begeleidingsdagen inzake de overige assurance-opdrachten. Uit een certificaat / de certificaten blijkt dat je op voldoende wijze hebt deelgenomen aan de contactdagen en dat je de overige assurance-opdrachten in het kader van het opleidingsprogramma op voldoende wijze hebt uitgevoerd;
  6. een gewaarmerkte kopie van het diploma waaruit blijkt dat het theoretisch gedeelte van de RA-opleiding of AA-opleiding volledig is afgerond. De snelste manier om je documenten te waarmerken is om het te regelen via het kantoor waar je werkt. Vraag een accountant (AA/RA) een naam en handtekening te zetten bij “conform origineel” of de documenten te voorzien van een bedrijfsstempel met naam en handtekening.