Deficiƫntieregeling theoretische eindtermen MKB

Als je op of na 1 november 2017 bent begonnen of overgestapt naar de Praktijkopleiding MKB, geldt een aanvullende studie-eis met betrekking tot de theoretische eindtermen van het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) als de CEA-eindtermen van dit vakgebied onvoldoende in jouw theoretische opleiding zijn of waren afgedekt.

Dit is zo als je:

  1. voor 1 september 2019 de volledige theoretische opleiding hebt afgerond en op of na 1 november 2017 met de Praktijkopleiding MKB bent gestart of op of na 1 november 2017 naar de praktijkopleiding MKB bent overgestapt;
  2. het post-HBO deel van de AA-opleiding na 1 september 2019 op basis van de oude CEA-eindtermen hebt afgerond en op of na 1 november 2017 met de Praktijkopleiding MKB bent gestart of op of na 1 november 2017 naar de Praktijkopleiding MKB bent overgestapt.

Ben je (kort) vóór 1 september 2019 theoretisch afgestudeerd, dan kan het zijn dat je ook geen deficiëntie had omdat je al een getuigschrift hebt op basis van de nieuwe eindtermen óf dat GEB in het gevolgde programma was afgedekt. Dit kan niet van het getuigschrift worden afgelezen. De onderwijsinstellingen moeten hierover duidelijkheid gegeven, dus informeer hierover bij je onderwijsinstelling.  

Er is een overgangsregeling geweest voor trainees die de praktijkopleiding MKB zijn gestart in 2017. Je voldoet aan de eisen van de CEA overgangsregeling als je:

  1. Uiterlijk 1 oktober 2017 bent gestart met of overgestapt naar de nieuwe praktijkopleiding;
  2. Je uiterlijk 31 augustus 2017 hiervoor hebt aangemeld;
  3. Je het POP voor start of overstap uiterlijk 15 november 2017 hebt ingediend;
  4. Het POP uiterlijk op 31 januari 2018 door praktijkbegeleider en beoordelaar is goedgekeurd.

Je kunt de deficiënties op de volgende wijze wegwerken:

  1. op basis van zelfstudie. Het programma voor GEB met de bijbehorende literatuur staan vermeld in het zelfstudieprogramma. Degenen die kiezen voor het zelfstudieprogramma nemen in de laatste jaarrapportage een paragraaf op waarin op het GEB-programma wordt ingegaan;
  2. als additioneel programma in combinatie met de vernieuwde simulatieopdrachten voor de (overige) assurance-opdrachten;
  3. door het volgen van een programma dat door een (erkende) onderwijsinstelling wordt aangeboden. Het deficiëntieprogramma kan vanaf studiejaar 2018-2019 worden gevolgd bij enkele onderwijsinstellingen.