Examen Praktijkopleiding MKB

Als je aan alle verplichtingen voor de praktijkopleiding MKB hebt voldaan, mag je je aanmelden voor het afrondende examen. Vanaf 1 januari 2020 is dit het geïntegreerd slotexamen. Het examen duurt anderhalf uur, maar kan met een halfuur verlengd worden als je theoretische getuigschrift op de datum dat je het examen aflegt ouder is dan vijf jaar.

In dit examen moet je laten zien dat je beschikt over de juiste kennis, houding en vaardigheden om het beroep van accountant in de oriëntatie MKB te kunnen uitoefenen. Je moet kunnen meediscussiëren over praktijksituaties en actualiteiten, laten zien dat je zelfstandig met lastige situaties om kunt gaan en aantonen dat je begrijpt waarom en wanneer je bepaalde wet- en regelgeving toepast. Hiermee laat je ook zien dat je beschikt over een kritische beroepshouding en dat je je bewust bent van je maatschappelijke rol.

Om je goed voor te bereiden op het examen adviseren wij je om van tevoren de examentraining te volgen en de examenwijzer door te nemen. 

Let erop dat je je uiterlijk zes weken van tevoren voor het examen moet aanmelden.

Aanmelden voor de examentraining geïntegreerd slotexamen

De mondelinge examens en examentrainingen worden tot 1 januari 2022 online aangeboden via Microsoft Teams. Indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus ertoe leiden dat na 1 januari 2022 nog niet mogelijk is examens op locatie af te nemen dan vindt er een verlenging plaats in het online aanbod. Houd hier rekening mee.

De NBA organiseert de examentraining klassikaal. Het is raadzaam de training te volgen na het referaat en tenminste drie weken voor het examen.
De trainingen worden gegeven bij de NBA in Amsterdam.

Er is gelegenheid om rondom het pand betaald te parkeren. Bekijk de routebeschrijving en adresgegevens. Deelname bedraagt € 75,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en het annuleren van een examentraining.

oranje-lijn.png

Aanmelden voor het mondeling examen

De mondelinge examens en examentrainingen worden tot 1 januari 2022 online aangeboden via Microsoft Teams. Indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus ertoe leiden dat na 1 januari 2022 nog niet mogelijk is examens op locatie af te nemen dan vindt er een verlenging plaats in het online aanbod. Houd hier rekening mee.

Uiterlijk zes weken van tevoren kun je je voor je examen aanmelden. Als je je aanmeldt moet je al voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot je examen. Dit betekent dat je stagebureau in de ELO moet hebben bevestigd dat je portfolio compleet is en dat je je theoretische opleiding volledig hebt afgerond.

We adviseren je om vooraf aan je examen de examentraining te volgen.

oranje-lijn.png

* Disclaimer Handreiking Referaat Engels: Het is niet geheel uit te sluiten dat er een interpretatieverschil kan ontstaan over een bepaalde term of zin in deze Engelse vertaling. In dat geval is de Nederlandse tekst leidend.

 

oranje-lijn.png

Data diploma-uitreikingen