Eerste jaar Praktijkopleiding AA

Je kunt de Praktijkopleiding AA in twee varianten volgen:

Opbouw portfolio  

In de Elektronische Leeromgeving (ELO) bouw je een digitaal dossier op. De opbouw van jouw portfolio ziet er in het eerste jaar als volgt uit:

  1. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
    In je POP geef je aan op welke wijze jij de komende drie jaar competenties gaat verwerven. Je legt vast hoe je vorm wilt geven aan je professionele ontwikkeling tijdens de Praktijkopleiding. Het plan vormt de routekaart voor je opleiding. Inleveren: 6 weken na je start.
  2. Halfjaarlijks gespreksverslag
    Aan de hand van een vaste agenda voer je ieder half jaar een gesprek met je praktijkbegeleider over de voortgang van je praktijkopleiding. De gespreksagenda staat in de Informatiegidsen voor de praktijkopleiding AA. Hier maak je een verslag van.
  3. Essay
    Ieder jaar schrijf je een essay waarin je aangeeft aan de hand van door jou uitgevoerde opdrachten welke competenties je hebt behaald. Je besteedt daarbij aandacht aan de ontwikkeling van kennis, houding, vaardigheden, waarden en ethiek. 

Informatie over het POP, gespreksverslag en essay staan in:

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar beoordelen jouw beroepsproducten. Mocht het POP niet goedgekeurd zijn, dan kan je deze nog aanvullen. Om verder te kunnen met de praktijkopleiding moet je POP immers goedgekeurd zijn. Is je essay met een onvoldoende beoordeeld? Dan kun je je essay niet meer wijzigen of aanvullen. Verbeteringen en aanvullingen kun je op nemen in het volgende essay.