NBA Stagebureau

Werk je op een accountantskantoor of bij een andere organisatie die niet beschikt over een eigen stagebureau? Volg dan je praktijkopleiding via het NBA Stagebureau.

Introductiebijeenkomsten

Als je via het NBA Stagebureau start met je praktijkopleiding neem je eerst deel aan een introductiebijeenkomst. De introductiebijeenkomsten van de Praktijkopleidingen vinden plaats bij de NBA in Amsterdam. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor nieuwe trainees die hun praktijkopleiding bij de NBA volgen. Tijdens de bijeenkomsten krijg je handvatten aangereikt om het opleidingstraject op een succesvolle wijze te doorlopen. Zo zullen onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De do's en don'ts bij het opbouwen van je portfolio
 • Rapporteren via de ELO (elektronische leeromgeving)

Introductiebijeenkomsten online via MS Teams

Voorlopig vinden de introductiebijeenkomsten online plaats via MS Teams.

Altijd op woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

 • 26 januari 2022
 • 23 februari 2022
 • 23 maart 2022
 • 27 april 2022
 • 25 mei 2022
 • 22 juni 2022
 • 27 juli 2022
 • 14 september 2022
 • 26 oktober 2022
 • 23 november 2022
 • 14 december 2022

Trainingen Praktijkbegeleiders digitaal

Als je als praktijkbegeleider een trainee wilt begeleiden, moet je in het kader van de benoemingsprocedure eerst een training volgen. Deze training wordt dus gevolgd in het kader van de benoemingsprocedure tot praktijkbegeleider. Tijdens de training wordt onder andere toegelicht wat er van de trainee tijdens de praktijkopleiding wordt verwacht, welke rollen de praktijkbegeleider vervult en welke gesprekstechnieken de praktijkbegeleider kan toepassen bij de begeleiding van de trainee. De training wordt in beginsel gevolgd op de eerstvolgende mogelijkheid na de aan de trainee verleende startdatum.

Vanwege het coronavirus worden er digitale trainingsdagen georganiseerd.

Helpdesk

Heb je vragen voor het NBA Stagebureau? Bel dan met Helena Zijlstra via 020-3010440 of mail naar nbastagebureau@nba.nl.

Klachten

Het Bestuur van het NBA Stagebureau streeft er naar jou als trainee zo goed mogelijk te ondersteunen. Mocht je ontevreden zijn over de wijze waarop je behandeld bent, dan kun je een klacht indienen via het klachtenformulier.

Bestuur

Het NBA Stagebureau is door de Raad voor de Praktijkopleidingen gemandateerd om uitvoering te geven aan de praktijkopleidingen MKB en Assurance. Het NBA Stagebureau beschikt over een bestuur. De bestuursleden van het NBA Stagebureau zijn:

mw. M.M. Sarris Msc AA (voorzitter)
drs. F. Hordijk RA (vice-voorzitter)
drs. G.-J. Jordaan RA
dhr. W. Snepvangers AA

Het Bestuur van het NBA Stagebureau handelt op basis van het reglement van het NBA Stagebureau. Wanneer je de praktijkopleiding volgt via het NBA Stagebureau wordt van jou verwacht dat je kennis hebt genomen van het stagereglement NBA-stagebureau.