Vacature: plaatsvervangend voorzitter voor de Raad voor Toezicht

De NBA zoekt een enthousiaste plaatsvervangend voorzitter voor de Raad voor Toezicht die samen met anderen een actieve bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van het accountantsberoep.

De samenstelling van de Raad voor Toezicht weerspiegelt de gevarieerde beroepsgroep zowel in omvang van de accountantspraktijken, als in de verschillende werkzaamheden (controlerend, samenstellend, wel/niet in bezit van Wta-vergunning, intern- of overheidsaccountant).  De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn werkzaam in de rechterlijke macht.

Per 1 januari 2021 is er plaats voor:

 • een plaatsvervangend voorzitter die werkzaam is of is geweest als rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast. Kandidaten kunnen zich vóór 13 oktober 2020 aanmelden.

Wat biedt de functie?

De Raad voor Toezicht geeft uitvoering aan de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen. Dit doet de Raad onder meer door het laten uitvoeren van periodieke kwaliteitstoetsingen. Enkele belangrijke taken die voortvloeien uit deze Verordening zijn: het bepalen van beleid over de uitvoering van toetsingen, het vaststellen van de eindoordelen over de uitgevoerde toetsingen en hertoetsingen, het in voorkomende gevallen voeren van gesprekken met diverse partijen, het adviseren over eventueel aan te spannen tuchtacties, het aanstellen van toetsers en het vaststellen van het toetsingsprotocol.

Voor meer informatie over de Raad voor Toezicht

oranje-lijn.png

Tessa van Steijn-Meijer"Zelf vind ik het erg leuk om te werken in een inspirerende omgeving. Waar we echt als team samenwerken met collega's (raadsleden) met verschillende disciplines, om de kwaliteit van ons accountantsberoep nog verder te verbeteren.

Daarnaast is het leuk om niet alleen vaktechnisch bezig te zijn, maar ook communicatief. Het voeren van gesprekken met de personen achter de onder toezicht staande kantoren en toetsers, leveren hele waardevolle kennis op. En het geeft een gevoel dat we echt als beroep samen bouwen aan de verhoging van de kwaliteit."

Tessa van Steijn-Meijer (lid Raad voor Toezicht)

oranje-lijn.png

Wat vragen wij?

We verwachten dat u:

 • een goede gespreksleider bent die kan verbinden;
  • beschikt over analytisch vermogen;
  • goede communicatieve vaardigheden bezit;
  • kan samenwerken;
  • beschikt over bestuurlijke ervaring;
  • in staat bent om u onafhankelijk en objectief op te stellen, in het bijzonder ten opzichte van de te toetsen organisaties;
  • werkzaam bent of bent geweest als rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast en geen accountant bent;
  • affiniteit hebt met kwaliteitsbevordering van het accountantsberoep en op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen rondom het beroep;
  • het publieke belang onderkent dat door gebruikers van accountantsdiensten, stakeholders en maatschappij aan de accountant wordt toegekend;
  • niet in relatie staat tot een accountantspraktijk of een accountantsafdeling, anders dan in een cliëntrelatie.

Tijdsbesteding en Vergoeding

De Raad voor Toezicht vergadert minimaal 12 keer per jaar. Deze vergaderingen kosten voorbereidingstijd.

De Raad voert gesprekken met kantoren en/ of toetsers, als daar aanleiding toe is. Deze gesprekken worden in wisselende samenstellingen gevoerd en zoveel als mogelijk gepland voorafgaand of aansluitend aan een raadsvergadering.

De voorzitter neemt deel aan diverse overlegstructuren (ca. 8-15 keer per jaar), de plaatsvervangend voorzitter kan in voorkomende gevallen gevraagd worden hieraan deel te nemen.

Leden van de Raad voor Toezicht hebben recht op een jaarlijkse vaste vergoeding, presentiegeld en een vergoeding van reistijdkosten.

Meer informatie over kostenvergoedingen

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór 13 oktober 2020 door een e-mail te sturen naar rvt@nba.nl.

Graag ontvangen wij:

 • een beknopte motivatie;
 • een CV.

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met een aantal leden van de Raad voor Toezicht en de geselecteerde kandidaten. 

Benoeming

Benoeming vindt plaats door het Bestuur van de NBA op voordracht van de Raad voor Toezicht. Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid kan eenmaal worden herbenoemd.

Wilt u meer informatie?

Mevrouw Eefje Nelwan (secretaris Raad voor Toezicht) en mevrouw Myriam Lückers (plaatsvervangend voorzitter Raad voor Toezicht) vertellen u graag meer over deze mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van en het vertrouwen in het accountantsberoep.

Contact

mr. E.M.A. (Eefje) Nelwan Secretaris Raad voor Toezicht 06-46110601
mr. dr. Myriam Lückers Plaatsvervangend voorzitter Raad voor Toezicht 06-51051115