Vacature: bestuurslid algemeen bestuur

De NBA is op zoek naar een nieuw bestuurslid. In het bestuur, ga je samen met zes andere leden sparren over de strategie en beleidsvorming van de NBA. Zou jij er voor kunnen zorgen dat het beleid wordt vertaald in concrete stappen? Dan ben jij de accountant die het bestuur kan versterken.

Profiel

Wij verwachten dat het nieuwe bestuurslid een actieve bijdrage levert aan de strategievorming en beleidsvorming. Daarnaast wordt er verwacht dat je de ingezette koers volgt en bewaakt. Het bestuur zoekt naar kandidaten met een brede scope die een visie hebben op de positie van de accountant in de volle breedte van de maatschappij.

Over het bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden waarvan drie leden van het bestuur door de ledengroepen openbaar accountants, intern en overheidsaccountants en accountants in business zijn afgevaardigd. De overige vier worden door de ledenvergadering benoemd. Op dit moment maken twee niet-accountants deel uit van het bestuur.

Voor de invulling van deze vacature zijn wij op zoek naar een titeldrager werkzaam als partner/directeur bij een reguliere vergunninghouder.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Je hebt een consensusgerichte instelling, tact, integriteit en moreel besef, van onbesproken gedrag
 • Je stelt kritische vragen en durft je eigen standpunt in te nemen en te verdedigen
 • Je hebt teamspirit en een proactieve houding

Vakinhoudelijk

 • Je hebt kennis van de controlepraktijk visie op de ontwikkeling van het vak en vaktechniek
 • Je hebt zicht op relevante wet- en regelgeving
 • Je ziet mogelijkheden en consequenties van digitalisering in relatie tot het beroep
 • Je hebt visie op cultuur- en gedragsontwikkeling in relatie tot het beroep
 • Zicht op internationale ontwikkelingen op het terrein van accountancy. Internationale ervaring in de MKB Praktijk is daarbij een pré.

Governance

 • Visie op besturen
 • Compliance en governance
 • Ervaring als bestuurder of toezichthouder
 • Kennis van modern bestuur
 • Gewend om in een complexe omgeving te werken met meerdere stakeholders

Werkgeverschap beroepsgroep

Visie op en aandacht voor ontwikkeling goed werkgeverschap, ontwikkeling aantrekkingskracht opleiding en beroep. Ondernemerschap. Oog voor de heterogeniteit van de reguliere vergunninghouders. Aandacht voor de impact van regelgeving en marktwerking op de beroepsgroep.

Maatschappelijke sensitiviteit

Besef van verantwoordelijkheid van de accountant in maatschappelijk verkeer en vervulling maatschappelijke functie, inclusief denken en handelen. Actuele kennis van relevante ontwikkelingen in de maatschappij, binnen opleidingen en kantoren en de beroepsgroep.

Tijdsbeslag

De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar. Een bestuurslid zal rekening moeten houden met een tijdsbeslag van gemiddeld drie dagen per maand (circa 250 uur per jaar) voor het voorbereiden en het deelnemen aan de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, tussentijds telefonisch overleg en eventuele overige activiteiten die voortkomen uit het lidmaatschap van het bestuur.

Vergoeding

Voor bestuursleden is een vaste vergoeding van € 18.831, - per jaar beschikbaar (prijspeil 2022). De reiskosten worden geacht in dit bedrag te zijn verrekend.

Procedure

Kandidaten die belangstelling hebben worden uitgenodigd hun curriculum vitae met een korte motivatie vóór 20 januari 2023 te sturen naar e.steenwijk@nba.nl. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie bestaande uit de bestuursvoorzitter, twee bestuursleden en een extern lid. De directie van de NBA zal deze gesprekken ook bijwonen. De gesprekken zullen begin februari 2023 plaatsvinden.

Onderdeel van de selectieprocedure is het uitvoeren van een referentieonderzoek en een pre-employment screening.
De selectiecommissie draagt de eindkandidaat voor aan het bestuur, die na instemming de kandidaat voor benoeming voordraagt aan de Algemene Ledenvergadering in juni 2023.

De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van een diverse samenstelling. Wij kijken met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waarbij naast de inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten ook de sexe en diversiteit in achtergrond een belangrijk aspect is.

De NBA hanteert een 50-50 man/vrouw verhouding als streefcijfer. Mannen worden dan ook nadrukkelijk verzocht om te solliciteren.

Informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Kris Douma, voorzitter NBA, via k.douma@nba.nl of 020 -3010342. Hij vertelt je graag meer.