Wil jij het facultybestuur Business & Management versterken?

Wil jij op strategische wijze bezig zijn met je beroep en heb je een idee waar het accountantsberoep zich op de (middel)lange termijn naartoe moet bewegen? Weet jij te duiden wat de maatschappelijke context is voor het beroep op het gebied van Strategie & Leiderschap? Dan gaan we graag het gesprek aan met jou!

Over de faculties

De centrale vraag binnen iedere faculty is: beweegt het accountantsberoep zich systematisch de goede kant op?. De focus ligt daarmee op beroepsontwikkeling op de (middel)lange termijn, waarbij elke faculty de volgende taken heeft:

  • Signaleren van relevante ontwikkelingen bij leden, vanuit wetenschap, maatschappij en andere professionele beroepsbeoefenaars of belanghebbenden.
  • Het duiden van deze ontwikkelingen voor het accountantsberoep om als factultybestuur een advies te geven over de relevante kennis- en competentieontwikkeling van accountants gericht op de toekomst omtrent Strategie & Leiderschap.

Het interessante van deze functie is dat je je:

  • op strategisch niveau bezig kunt houden met je beroep;
  • invloed hebt welke kant het zich op zou moeten bewegen;
  • je netwerk gaat verbreden met beroepsgenoten en anderen.

Een mooie plek om vaardigheden op te doen als het gaat om besturen van of toezicht houden op organisaties.

Voor 2023 hebben we ons als doel gesteld om nadrukkelijker onderzoek te doen naar ontwikkelingen die op middellange termijn van belang zijn voor het accountantsberoep. Welke thema’s in het kader van Strategie & Leiderschap hebben we op dit moment niet of onvoldoende op ons netvlies staan? Wil jij meedenken en participeren in deze zoektocht, dan verwelkomen we je graag binnen ons bestuur.

Wie zoeken we?

Een ervaringsdeskundige accountant in een strategische, leidinggevende functie bij een (middel)groot bedrijf. Iemand die bijvoorbeeld voor een productiebedrijf de maatschappelijke uitdaging op het gebied van duurzaamheid heeft te vertalen naar een integrale strategie.

Een enthousiaste accountant die…

  • het als een unieke kans ziet om op strategisch niveau mee te denken over de ontwikkeling van het beroep in het licht van de steeds veranderende maatschappelijke context;
  • het netwerk wil versterken met vakinhoudelijke en relevant professionals;
  • de vaardigheden wil versterken van een bestuurs-/toezichtsfunctie.

Met het oog op een representatieve en diverse samenstelling van de facultybesturen worden professionals met een diverse achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Wat vragen we?

Wij vragen een tijdsinvestering van gemiddeld 8 uur per maand, met een iets hogere investering in de eerste helft van het jaar. We beogen in 2023 zo’n vier keer per jaar fysiek bij elkaar te komen. We houden gedurende het jaar enkele korte online updatemomenten.

Voor deze bestuursfunctie is de presentievergoeding voor NBA-commissies en adviesorganen van toepassing.

Procedure

Belangstellenden worden uitgenodigd voor een oriënterend (online) gesprek met de facultyvoorzitter en de facultymanager. Tijdens dit gesprek horen we graag over je betrokkenheid bij het accountantsberoep en de faculty in het bijzonder. Vanuit onze kant zullen we nadere informatie geven over de procedure en de huidige stand van zaken. Op het moment dat we beiden positief staan tegenover een verdere samenwerking word je voorgedragen aan het algemeen bestuur van de NBA met het verzoek om te worden benoemd.

Wij nodigen belangstellenden uit om voor 20 januari 2022 te reageren door te mailen naar Jaap Wassink via j.wassink@nba.nl.