Vacature: 2 accountants voor de Raad voor Toezicht

De NBA zoekt twee enthousiaste accountants die als lid van de Raad voor Toezicht samen met anderen een actieve bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van het accountantsberoep.

De samenstelling van de Raad voor Toezicht weerspiegelt de gevarieerde beroepsgroep zowel in omvang van de accountantspraktijken, als in de verschillende werkzaamheden (controlerend, samenstellend, wel/niet in bezit van Wta-vergunning, intern- of overheidsaccountant).

Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van twee zittende leden is er per 1 januari 2021 plaats voor:

 • een accountant met expertise op het gebied van wettelijke controle opdrachten
 • een accountant met expertise op het gebied van de mkb-praktijk

Kandidaten kunnen zich vóór 13 oktober 2020 aanmelden.

Wat biedt de functie?

De Raad voor Toezicht geeft uitvoering aan de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen. Dit doet de Raad onder meer door het laten uitvoeren van periodieke kwaliteitstoetsingen. Enkele belangrijke taken die voortvloeien uit deze Verordening zijn: het bepalen van beleid over de uitvoering van toetsingen, het vaststellen van de eindoordelen over de uitgevoerde toetsingen en hertoetsingen, het in voorkomende gevallen voeren van gesprekken met diverse partijen, het adviseren over eventueel aan te spannen tuchtacties, het aanstellen van toetsers en het vaststellen van het toetsingsprotocol.

Voor meer informatie over de Raad voor Toezicht:

oranje-lijn.png

Tessa van Steijn-Meijer"Zelf vind ik het erg leuk om te werken in een inspirerende omgeving. Waar we echt als team samenwerken met collega's (raadsleden) met verschillende disciplines, om de kwaliteit van ons accountantsberoep nog verder te verbeteren.

Daarnaast is het leuk om niet alleen vaktechnisch bezig te zijn, maar ook communicatief. Het voeren van gesprekken met de personen achter de onder toezicht staande kantoren en toetsers, leveren hele waardevolle kennis op. En het geeft een gevoel dat we echt als beroep samen bouwen aan de verhoging van de kwaliteit."

Tessa van Steijn-Meijer (lid Raad voor Toezicht)

oranje-lijn.png

Wat vragen wij?

We verwachten dat u :

 • beschikt over gedegen en actuele kennis van beroepsreglementering en regelgeving;
 • affiniteit hebt met kwaliteitsbevordering van het accountantsberoep en bekend bent met de actuele ontwikkelingen rondom het beroep;
 • in staat bent om u onafhankelijk en objectief op te stellen ten opzichte van de te toetsen organisaties;
 • het publieke belang onderkent dat door gebruikers van accountantsdiensten, stakeholders en maatschappij aan de accountant wordt toegekend;
 • beschikt over analytisch vermogen;
 • goede communicatieve vaardigheden bezit;
 • kan samenwerken;
 • beschikt over enige bestuurlijke ervaring.

Voor de accountant met expertise op het gebied van wettelijke controle opdrachten:

 • recente kennis en werkervaring in de controlepraktijk en bekendheid met interne kwaliteitstoetsingen.

Voor de accountant met expertise op het gebied van de mkb-praktijk:

 • recente werkervaring als accountant in de mkb-praktijk;
 • kennis van de ontwikkelingen en kwaliteitssystemen op dit terrein.

Tijdsbesteding en Vergoeding

De Raad voor Toezicht vergadert minimaal 12 keer per jaar. Deze vergaderingen kosten voorbereidingstijd.

De Raad voert gesprekken met kantoren en/ of toetsers, als daar aanleiding toe is. Deze gesprekken worden in wisselende samenstellingen gevoerd en worden zoveel als mogelijk gepland voorafgaand of aansluitend aan een raadsvergadering.

Leden van de Raad voor Toezicht hebben recht op een jaarlijkse vaste vergoeding, presentiegeld en een vergoeding van reistijdkosten.

Meer informatie over kostenvergoedingen

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden door vóór 13 oktober 2020 een e-mail te sturen naar rvt@nba.nl.

Graag ontvangen wij van u:

 • een beknopte motivatie;
 • een CV.

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met een aantal leden van de Raad voor Toezicht en de geselecteerde kandidaten. 

Benoeming

Benoeming vindt plaats door het Bestuur van de NBA op voordracht van de Raad voor Toezicht. Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid kan eenmaal worden herbenoemd.

Wilt u meer informatie?

Mevrouw Eefje Nelwan (secretaris Raad voor Toezicht) en mevrouw Myriam Lückers (plaatsvervangend voorzitter Raad voor Toezicht) vertellen u graag meer over deze mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van en het vertrouwen in het accountantsberoep.

mr. E.M.A. (Eefje) Nelwan Secretaris Raad voor Toezicht 06-46110601
mr. dr. Myriam Lückers Plaatsvervangend voorzitter Raad voor Toezicht 06-51051115