Gezocht: Lid Algemeen Bestuur

Het accountantsberoep vernieuwt zich in het publiek belang. Daarvoor is de vernieuwingsagenda opgesteld. De vernieuwingsagenda richt zich op de thema’s als kwaliteit, maatschappelijke relevantie, een lerend beroep, innovatie en de accountantstitel als sterk merk. De ingeslagen weg van innovatie vindt ook zijn weerslag op de visie op besturing; een veelomvattende opgave voor de leden, het bestuur en de bureauorganisatie van de NBA.

Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur treedt één van de bestuursleden in juni 2020 af. Wij zoeken daarom een accountant die met enthousiasme voor het beroep en betrokkenheid bij de NBA een actieve en verbindende bijdrage wil leveren in het algemeen bestuur. Qua achtergrond wordt bestuurlijke of directie-ervaring in het bedrijfsleven, een overheids- of maatschappelijke organisatie gevraagd. Enige ervaring in een toezichthoudende rol is een pre.

Volledig profiel

Het bestuur laat zich in deze selectieprocedure ondersteunen door Ten Doeschate Search. Stuur daarom uw reactie naar secretariaat@tdsearch.nl voor 26 januari 2020. Of bel voor meer informatie naar Frank ten Doeschate, tel. (088) 0 222 150 of mobiel: 06-296 028 92.