NBA Young Profs bestuur zoekt twee nieuwe bestuursleden

Ben jij de Young Prof die een actieve bijdrage wil leveren aan de toekomst van het accountantsberoep? Dan zoeken we jou!

Commissie

Het doel van de NBA Young Profs is invloed uitoefenen op de toekomst van het accountantsberoep. Wij willen dit bereiken door onze zichtbaarheid te vergroten en ons actief te mengen in het (maatschappelijk) debat over het accountantsberoep. Uiteraard houden wij het belang van het beroep in zijn algemeen en van young professionals in het bijzonder voor ogen. 

Deze functie houdt in dat je

 • samen met de andere bestuursleden gevraagd en ongevraagd advies geeft aan onder meer de NBA over de ontwikkelingen van het beroep;
 • vanuit de visie van de commissie in gesprek gaat met stakeholders over het beroep;
 • samen met andere young professionals reageert op consultaties van regelgeving en andere documenten.
'De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier deelgenomen aan het NBA Young Profs bestuur. In deze periode heb ik een breder perspectief op ons beroep ontwikkeld en vanuit mijn eigen visie een bijdrage geleverd. Zo heb ik meegeschreven aan consultaties, rondetafelgesprekken bijgewoond en meegedraaid in diverse werkgroepen. Mijn termijn zit er helaas alweer op, maar dat betekent goed nieuws voor jullie! Er komt namelijk een plek vrij in het bestuur - neem jij het stokje van mij over?'
Wendy Groot, bestuurslid Young Profs

Deze functie vereist

 • Dat je trainee van de praktijkopleiding of accountant bent en de gehele zittingstermijn van drie jaar valt binnen de doelgroep (maximaal vijf jaar de titel of jonger dan 35 jaar);
 • Dat je trots bent op het beroep en de beroepsgroep;
 • Dat je enthousiast bent over de inhoud van het vak;
 • Dat je communicatief vaardig bent;
 • Dat je goede contactuele eigenschappen hebt;
 • Dat ‘Out of the box’-denken bij jou past;
 • Dat je van onbesproken gedrag bent en geen belangenconflict hebt met overige activiteiten binnen of buiten de NBA.

Wij bieden je de mogelijkheid om

 • bij te dragen aan de ontwikkeling van het beroep;
 • jezelf te ontwikkelen op bestuurlijk en persoonlijk gebied
 • samen te werken met leuke collega’s die ongeveer in dezelfde fase van het beroep staan;
 • gebruik te maken van de presentiegeldregeling als je voldoet aan de voorwaarden.

Over de NBA

De NBA is als beroepsorganisatie van meer dan 22.000 accountants volop in beweging. Ingegeven door hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het beroep en een kritischer wordende samenleving, heeft het bestuur van de NBA in 2018 een toekomstvisie geformuleerd en een vernieuwingsagenda vastgesteld.

Bij die vernieuwing hoort een ander type organisatie die niet zozeer is gestoeld op formele hiërarchie, maar ruimte laat voor initiatieven van leden en een voedingsbron is voor ontwikkeling en vernieuwing van het beroep. Voor en door leden, en met een nadrukkelijke link naar de maatschappij. Met diversiteit en inclusiviteit als belangrijke kernwaarden.

Help mee om van het accountantsberoep een beroep te maken om trots op te zijn. Als lid van commissie NBA Young Profs krijg je volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beroep en jouw kennis in te zetten voor belangrijke thema’s binnen beroep en maatschappij. En daarmee een zichtbare rol te spelen binnen de beroepsgroep.

Overig

Gezien de samenstelling van het bestuur van de commissie roepen wij kandidaten die werkzaam zijn als intern of overheidsaccountant nadrukkelijk op om te reageren. Net als kandidaten die bezig zijn met hun opleiding tot of afgestudeerd zijn als Accountant-Administratieconsulent.

Het bestuur van de NBA Young Profs vergadert zo’n twaalf keer per jaar. In kleinere comités worden thema’s verder uitgewerkt. Wij organiseren events en gaan in gesprek met diverse stakeholders, zoals we in het verleden hebben gedaan met de Monitoring Commissie Accountancy en Commissie Toekomst Accountancysector. Ook onderhouden wij nauw contact met onze actieve achterban via het Collective Development, schrijven wij columns en reageren wij op consultaties en actualiteiten. Het verwachte tijdsbeslag bedraagt ongeveer tien uur per maand, waarvan een deel onder werktijd.

Hoe verloopt de procedure?

Je kunt tot en met 4 oktober 2020 aanmelden door een e-mail te sturen naar Hugo van Campen, secretaris van de NBA Young Profs. Neem in de e-mail in ieder geval de volgende documenten op:

 • beknopte motivatie waarom je jezelf kandidaat stelt voor het bestuur van de NBA Young Profs
 • voor het bestuurslidmaatschap relevant CV.

Gesprekken met potentiële kandidaten worden door een afvaardiging van het huidige bestuur van de NBA Young Profs gevoerd op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober. Vanwege de corona-maatregelen worden de gesprekken via MS Teams gevoerd.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

HugovanCampen_16november2016_kl.jpg
Hugo van Campen Secretaris commissie Young Profs 020-3010392