Gezocht: Twee controlerend accountants voor Coziek

Coziek is op zoek naar twee nieuwe commissieleden die, als controlerend accountants van verschillende grotere kantoren, een actieve bijdrage willen leveren aan de belangrijke uitdagingen waarvoor de accountants werkzaam voor/in de zorgsector staan. De commissie bestaat uit openbare en interne accountants en ook accountants in business die werkzaam zijn voor de zorgaanbieders in de zorgsector. Coziek bedient de zorgketen ook via twee sectoren: Cure en Care/GGZ. 

Werkt u graag in teamverband, beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden en zet u zich graag in voor onze beroepsgroep en de zorgsector dan nodigen wij u van harte uit om te reageren.

Belangstellenden voor deze functie worden verzocht om uiterlijk 5 oktober 2020 te reageren.

Commissie

Coziek vertegenwoordigt de NBA in de zorgsector en fungeert als adviesorgaan voor het NBA-bestuur. De commissie bestond al langer, maar functioneert sinds 2014 als officiële sectorcommissie van de NBA. Zij bestaat uit alles soorten accountants (incl. IT-Audit) die werkzaam zijn voor of bij zorgaanbieders.

De commissie vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk, het verminderen van administratieve lasten in de keten en de rol van de accountant daarbij. Ook onderhoudt de sectorcommissie periodiek contacten met diverse partijen in de sector waaronder NZa, VWS, Justitie, WFZ en brancheorganisaties (waaronder Fizi en Actiz). Ook zijn er veel contacten met ketenpartijen, de financiers van de sector gemeenten en zorgverzekeraars, en hun controlerend accountants (SDO en APZ). Voor nadere informatie zie ook de Coziek-pagina.

Deze functie houdt in

Van de kandidaten wordt deskundigheid en ervaring verwacht op het gebied van de zorg. De kandidaten zijn als controlerend accountant werkzaam voor de zorg, fungeren in principe als partner op directieniveau en beschikken over een brede, representatieve portefeuille en netwerk in de zorgsector. Een geschikte kandidaat heeft ervaring met en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen en is in staat om vroegtijdig mogelijkheden en risico's te benoemen. Gezien de samenstelling van de commissie nodigen we vrouwen nadrukkelijk uit om te reageren.

Deze functie vereist

  • Goede communicatieve vaardigheden en een breed netwerk in de zorgsector
  • Werkzaam in een positie met voldoende gezag/senioriteit bij een Big4-kantoor en kan dat kantoor vertegenwoordigen
  • Deelname aan acht plenaire vergaderingen per jaar van gemiddeld twee uur, exclusief voorbereiding
  • Inbreng bij een of meer werkgroepen die betrekking hebben op bovengenoemde sectoren, waarbij periodiek overleg dan wel conference-calls plaats kunnen vinden
  • Beschikbaarheid voor externe overleggen met sector gerelateerde brancheorganisaties, toezichthouders en andere relevante partijen
  • Bereidheid om mee te schrijven aan relevante publicaties die vanuit Coziek worden opgestart dan wel waarbij Coziek als sectorcommissie direct betrokken is
  • Geschiktheid voor het vervullen van een brugfunctie tussen het NBA-bestuur, de accountants in de sector en andere stakeholders

Leden van de commissie worden door de NBA benoemd voor een periode van vier jaar met optioneel een tweede termijn. De commissieleden ontvangen, indien men daarvoor in aanmerking komt, een vergoeding volgens het commissiereglement NBA en de vacatiegeldregeling.

Over de NBA

De NBA is als beroepsorganisatie van meer dan 22.000 accountants volop in beweging. Ingegeven door hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het beroep en een kritischer wordende samenleving, heeft het bestuur in 2018 een toekomstvisie geformuleerd en de Vernieuwingsagenda vastgesteld.

Bij die vernieuwing hoort een ander type organisatie. Een die niet zozeer is gestoeld op formele hiërarchie, maar ruimte laat voor initiatieven van leden en een voedingsbron is voor ontwikkeling en vernieuwing van het beroep. De NBA is bezig met haar governance, waarbij sectorgremia kunnen transformeren naar communities. Voor en door leden, en met een nadrukkelijke link naar de maatschappij. Met diversiteit en inclusiviteit als belangrijke kernwaarden. Goed om je daar als NBA-lid voor in te zetten.

Help mee om van het accountantsberoep een beroep te maken om trots op te zijn. Als lid van Coziek krijgt u volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beroep en uw kennis in te zetten voor belangrijke thema’s binnen beroep en maatschappij. En daarmee een zichtbare rol te spelen binnen de beroepsgroep.

Reageren

U kunt tot en met 5 oktober uw motivatiebrief met cv sturen naar de secretaris van Coziek (k.vos@nba.nl).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Koos_Vos.jpg
Koos Vos Secretaris Coziek 020 301 03 47