Gezocht: Lid voor de Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen

De NBA werkt met commissies. De Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) zoekt naar een betrokken accountant/auditor die als lid een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het accountantsberoep.  

De SVP verzoekt kandidaten te reageren die als internal auditor werkzaam is bij een pensioenfonds.

Wat doet de commissie?

De primaire taak is het ondersteunen van de leden van de NBA bij de uitoefening en ontwikkeling van hun beroep, waarmee tevens een bijdrage geleverd wordt aan het publiek belang.

De SVP signaleert op basis van werkzaamheden en overleg met belanghebbenden (toezichthouders, brancheorganisaties) thema's die in de sector spelen, een maatschappelijk belang hebben en raakvlakken hebben met het werkgebied van de externe accountant en de internal auditor. De SVP volgt de ontwikkelingen op Nationaal en Europees niveau (zoals bij Accountancy Europe en EIOPA).

De SVP bevordert de kwaliteit van werkzaamheden door informatie te delen met haar achterban, bijvoorbeeld door publicaties, vaktechnische uitingen (zoals praktijkhandreikingen en alerts), en (het organiseren van) bijeenkomsten. De SVP overlegt regelmatig met brancheorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars, het Actuarieel Genootschap en de Pensioenfederatie) en de toezichthouder (DNB) over ontwikkelingen in de sector.

De commissie kent een open en informele sfeer.

Wat vragen wij?

De SVP is op zoek naar een betrokken internal auditor die:

  • werkzaam is als (leidinggevende) internal auditor bij een pensioenfonds;
  • affiniteit heeft met de pensioenfondsensector (en de verzekeringssector);
  • affiniteit heeft met vaktechniek;
  • het leuk vindt om met beroepsgenoten samen te werken;
  • goede communicatieve vaardigheden heeft.

De benoeming is op persoonlijke titel. Leden brengen hun ervaringen mee vanuit hun beroepspraktijk, maar zijn geen vertegenwoordigers van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Zij kunnen overleggen met anderen maar handelen zonder last.

Tijdbesteding

De SVP vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De voorbereiding voor een vergadering vraagt normaal gesproken tenminste 4 uur. Aan ieder lid wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor een specifiek thema. Daarnaast wordt soms schriftelijke inbreng gevraagd en komen incidenteel telefonische vergaderingen voor.

Randvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar, onder voorbehoud van veranderingen in de werkwijze van de NBA. Leden van de SVP tonen zich betrokken bij de commissie en zijn in beginsel elke vergadering aanwezig. Van alle leden wordt ook bij tussentijdse (spoed)projecten een bijdrage verwacht. Vervanging bij afwezigheid is niet mogelijk.

Heeft u interesse?

Stuur dan vóór 31 augustus 2020 een e-mail naar b.jansen@nba.nl of r.schouten@nba.nl.
Neem in uw e-mail een korte motivatie en uw (beknopte) cv op.

Mw. Boukje Jansen en dhr. Rob Schouten vertellen u graag meer over deze commissie.