Gezocht: energieke openbaar accountant voor het ledengroepbestuur (m/v)

Het Ledengroepbestuur Openbaar Accountants (LOA) is op zoek naar een nieuw bestuurslid die een actieve bijdrage wil leveren aan de belangrijke uitdagingen waarvoor het openbaar accountantsberoep staat. Daarnaast wordt een bijdrage verwacht in de ontwikkeling van de nieuwe faculties. Gezien de samenstelling van het bestuur roepen wij vooral openbaar accountants die werkzaam zijn bij middelgrote kantoren op om te reageren.

Werkt u graag in teamverband, beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden en zet u zich graag in voor onze beroepsgroep dan nodigen wij u van harte uit om te reageren.

Belangstellenden voor deze functie worden verzocht om uiterlijk vrijdag 28 augustus te reageren.

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om actief bij te dragen aan koers en ontwikkeling van het openbaar accountantsberoep;
 • De mogelijkheid om uw netwerk te benutten en uit te breiden;
 • De mogelijkheid om te adviseren en te initiĆ«ren m.b.t. nieuwe of herziene beroepsregelgeving;
 • De mogelijkheid om te adviseren in de bestuurlijke en beleidsmatige inrichting van de beroepsorganisatie NBA;
 • Een initiatiefrijke bestuurlijke omgeving waarin u uw bestuurlijke ervaring kunt verrijken.

Wat vragen wij?

Kandidaten worden door de selectiecommissie beoordeeld op hun geschiktheid voor het bestuurslidmaatschap. Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • Werkzaam zijn in het openbaar beroep uitoefenen en over brede bestuurlijke ervaring beschikken;
 • Een visie hebben op de toekomst van het beroep;
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een open blik voor de ontwikkelingen in en buiten de sector;
 • Van onbesproken gedrag zijn en geen belangenconflict hebben met overige nevenactiviteiten;
 • Geen zitting hebben in regulerende of toetsende gremia van de NBA (Adviescollege beroepsreglementering, College Kwaliteitsonderzoek, Raad voor Toezicht);
 • Geen bestuursfunctie vervullen bij een belangenorganisatie of serviceorganisatie werkzaam binnen of ten behoeve van de accountancy;

Tijdsbesteding en vergoeding

Het bestuur van LOA vergadert 3 uur per maand met daarnaast de benodigde voorbereiding (minimaal 2 uur per vergadering). De tijdsbesteding van bestuursleden is 40 - 50 uur per jaar.

Bestuursleden LOA hebben recht op vacatiegelden conform de NBA-regeling.

De normale termijn voor een ledengroepbestuurder is vier jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing. In de nieuwe governancestructuur van de NBA verdwijnen de ledengroepen en komen er Faculties en Communities. Dat betekent dat de bestuurstermijn korter kan zijn dan vier jaar, waarbij natuurlijk de mogelijkheid bestaat een rol te gaan spelen in de nieuwe faculties en communities.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 28 augustus door een mail te sturen naar de voordrachtscommissie, t.a.v. Rob Heinsbroek, via r.heinsbroek@nba.nl

In deze mail ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 • Een beknopte motivatie om zitting te willen nemen in het bestuur LOA;
 • Een CV met huidige functie en nevenfuncties met een focus op relevantie voor bestuur LOA;
 • Verhinderdata in de periode 1 september t/m 11 september, t.b.v. een eventueel gesprek met de selectiecommissie.

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats met geselecteerde kandidaten.

Benoeming

Benoeming vindt plaats door de Ledengroepvergadering van LOA op december 2020.

Meer informatie

Meer informatie over het bestuur LOA is op te vragen bij de voorzitter van het ledengroepsbestuur: Annique van der Ha (avdha@haverbeek.nl).

Ook kunt u contact opnemen met Fred de Vries, secretaris van het LOA-bestuur (f.devries@nba.nl).