Commissie MKB zoekt voorzitter

Heb je een visie op het gewenste beleid en activiteiten van de NBA voor haar leden in het mkb en wil jij je daar sterk voor maken? En werk je als openbaar accountant in de mkb-praktijk? Dan is de Commissie MKB naar jou op zoek.

Commissie

Naast deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de beroepspraktijk en collectieve belangenbehartiging, beoordeelt de Commissie MKB de wenselijkheid en schaalbaarheid van NBA-regelgeving. Wij adviseren onder meer het bestuur van de NBA gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen in het mkb. De positie van de openbaar accountant in de mkb-praktijk, met name bij de kleinere kantoren, staat daarbij centraal.
De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten we aan het verder uitbouwen van de diverse samenstelling. Wij kijken met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waarbij naast de inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten ook de sekse en multiculturele achtergrond een belangrijk aspect is.

Voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt de Commissie MKB binnen en buiten de NBA. De voorzitter wordt betrokken bij overleggen van de NBA met externe partijen over mkb-gerelateerde onderwerpen. Daarnaast is de voorzitter het gezicht van de Commissie MKB binnen de NBA en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het mkb-activiteitenplan.

Deze functie houdt in dat je

 • samen met andere collega's binnen de commissie gevraagd en ongevraagd advies geeft aan onder meer de NBA over relevante ontwikkelingen van het beroep;
 • vanuit de visie van de commissie in gesprek gaat met andere (interne en externe) partijen over relevante ontwikkelingen in het beroep;
 • samen met andere collega's reageert op consultaties van regelgeving en andere documenten;
 • samen met andere commissieleden de ontwikkelingen van de beroepsorganisatie vorm geeft.
'Als lid van de Commissie MKB lever je, samen met de andere commissieleden, een actieve bijdrage aan de activiteiten voor de MKB Accountants, zowel binnen de NBA als daarbuiten. De praktische insteek van de bijeenkomsten, het sparren met de andere leden en het discussiëren met elkaar over de uitdagingen als MKB Accountant maakt het extra leuk om lid te zijn van deze commissie. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat de Commissie MKB binnen de NBA wordt gezien als een belangrijke gesprekspartner. De adviezen van de commissie spelen een belangrijke rol in de besluitvorming.‘
Steef Visser voorzitter van de Commissie MKB

Deze functie vereist dat je

 • werkzaam bent als openbaar accountant in het mkb-segment;
 • visie en ideeën hebt op de ontwikkeling van het accountantsberoep,
 • visie en ideeën hebt op het gewenste beleid en activiteiten van de NBA voor haar
  leden in het mkb;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • bereidt bent om af en toe overdag aanwezig te zijn bij gesprekken met stakeholders;
 • van onbesproken gedrag bent en geen belangenconflict hebt met overige activiteiten binnen of buiten de NBA.

Wij bieden je de mogelijkheid om

 • bij te dragen aan de ontwikkeling van het beroep;
 • jezelf te ontwikkelen op bestuurlijk en persoonlijk gebied;
 • samen te werken met leuke collega's in het mkb-segment;
 • gebruik te maken van de presentiegeldregeling als je voldoet aan de voorwaarden.

Over de NBA

De NBA is als beroepsorganisatie van meer dan 22.000 accountants volop in beweging. Ingegeven door hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het beroep en een kritischer wordende samenleving, heeft het bestuur van de NBA een toekomstvisie geformuleerd en een vernieuwingsagenda vastgesteld.
Bij die vernieuwing hoort een ander type organisatie die niet zozeer is gestoeld op formele hiërarchie, maar ruimte laat voor initiatieven van leden en een voedingsbron is voor ontwikkeling en vernieuwing van het beroep. Voor en door leden, en met een nadrukkelijke link naar de maatschappij. Met diversiteit en inclusiviteit als belangrijke kernwaarden.
Help mee om van het accountantsberoep een beroep te maken om trots op te zijn. Als lid van Commissie MKB krijg je volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beroep en je kennis in te zetten voor belangrijke thema's binnen beroep en maatschappij. En daarmee een zichtbare rol te spelen binnen de beroepsgroep.

Overig

Gezien de samenstelling van de commissie en het aandachtsgebied van de commissie roepen wij kandidaten die werkzaam zijn bij een klein kantoor nadrukkelijk op om te reageren.
De commissie bestaat uit 8 personen die allen werkzaam zijn in de mkb-praktijk. Wij vergaderen zo'n acht keer per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal andere overleggen waarbij aanwezigheid van een deel van de leden van de commissie gewenst is.
Elke vergadering vergt ongeveer een halve dag, inclusief voorbereiding, exclusief eventuele reistijd. Een deel van de vergaderingen worden digitaal gehouden.

Hoe verloopt de procedure?

Je kunt je tot en met 24 juni a.s. aanmelden door een e-mail te sturen naar Fred de Vries, secretaris van de commissie MKB. Neem in de e-mail in ieder geval de volgende documenten op:

 • beknopte motivatie waarom je je kandidaat stelt voor de commissie MKB
 • voor lidmaatschap van de commissie relevant CV.

Ongevraagde dienstaanbieding naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met:

Steef Visser 2 (375x375)
Steef Visser RA Voorzitter Commissie MKB
Fred de Vries (225x225)
Fred de Vries Secretaris van de commissie 06 53 25 91 64