Werkgroep Fraude

De werkgroep Fraude werkt onder regie van de Stuurgroep Publiek Belang en het Platform niet-OOB aan het voorkomen en detecteren van fraude, corruptie, witwassen en niet naleving van wet- en regelgeving. De werkgroep Fraude is een samenwerking tussen de NBA en accountantsorganisaties.

Taak

De Werkgroep Fraude ondersteunt accountants op het gebied van fraudedetectie in de breedste zin van het woord. De activiteiten van de Werkgroep Fraude dragen bij aan het realiseren van de fraude doelstellingen van de NBA.

Samenstelling werkgroep

 • Rob Bergmans (Deloitte) - sponsor namens de Stuurgroep Publiek Belang
 • Erik van der Haar (HLB Witlox Van den Boomen) - sponsor namens het Platform reguliere vergunninghouders
 • Sander Kranenburg (partner PwC) - voorzitter
 • Berry van Blijderveen (EY)
 • Valentijn Kerklaan (KPMG) (tot 1 juli 2023)
 • Richelle Duiverman (KPMG) (miv 1 april 2023)
 • Dick van Onzenoort (BDO)
 • Ariën Oskam (Grant Thornton)
 • Johan Peters (SRA)
 • Steven Pothoff (Deloitte)
 • Joeri Frietman (Mazars)
 • Thijs Hermans (Young Profs - EY)
 • Marianne van Kimmenade (NBA-themaregisseur fraude)

De werkgroep wordt ondersteund vanuit het NBA-bureau en rapporteert aan de Stuurgroep Publiek Belang en het Platform reguliere vergunninghouders.

Contact

Marianne van Kimmenade 2022 (324x324)
Marianne van Kimmenade themaregisseur Fraude 088 4960328
mohamed-masri.jpg
Mohamed Masri Beleidsmedewerker Fraude