Contributie 2019

NBA-leden zijn ingedeeld in contributiegroepen. Uitgangspunt hiervoor is de indeling volgens de definities in de Verordening op de ledengroepen voor openbaar accountant, intern accountant en overheidsaccountant en accountant in business. 

NBA-leden zijn ingedeeld in contributiegroepen. Uitgangspunt hiervoor is de indeling volgens de definities in de Verordening op de ledengroepen voor openbaar accountant, intern accountant en overheidsaccountant en accountant in business.

Schema indeling contributiegroepen en contributie 2019

Ledengroep Contributiegroep Bedrag
openbaar accountant H € 1.341,- 
intern accountant en overheidsaccountant M € 894,-
accountant in business L € 447,-
lid zonder arbeidsinkomen Z € 169,-