Onrechtmatig titelgebruik in 2018

In 2018 ontving de NBA 69 signalen over vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik. Na kort onderzoek zijn er 52 meldingen gedaan bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving (BEH).

Handhaving

De BEH besluit na meldingen eventueel verdergaand onderzoek of er sprake is van onrechtmatig titelgebruik. Met enige regelmaat vindt er voorafgaand aan dit besluit nog overleg met de NBA plaats. Vervolgens besluit het BEH of er een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opgelegd wordt.

 

Bestuurlijke maatregel

In 2018 deed de BEH  in 82 gevallen onderzoek gedaan naar personen en ondernemingen die mogelijk onrechtmatig gebruik maken van de accountantstitel. In 57 dossiers werd een overtreding vastgesteld. 13 dossiers hiervan zijn voorgelegd aan de boete dwangsomfunctionaris. In de overige gevallen is het onrechtmatig titelgebruik gestaakt. In 5 gevallen is een boete en/of last onder dwangsom opgelegd.

Aantal signalen bij NBA                                                                69
Gemeld bij de BEH                                                                        52
Onderzoeken gedaan door BEH*                                               82
Aantal overtredingen                                                                    57
Bestuurlijke maatregel                                                                  5

*Betreft ook voor 2018 binnengekomen meldingen en meldingen die niet vanuit de NBA zijn gemeld

Meer informatie over de accountantstitel