Onrechtmatig titelgebruik in 2016

In 2016 ontving de NBA 81 signalen over vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik. Bijna de helft minder dan de jaren ervoor.

Handhaving

Sinds 1 september 2015 vindt er na kort onderzoek meteen melding plaats bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving (BEH). Zij besluiten vervolgens of er sprake is van onrechtmatig titelgebruik. Dit besluit volgt vaak na overleg. Ook besluit het BEH of er een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opgelegd wordt.

Bestuurlijke maatregel

In 2016 deed de BEH in 75 gevallen onderzoek naar personen en ondernemingen die mogelijk onrechtmatig gebruik maken van de accountantstitel. In 7 gevallen werd verzocht om een bestuurlijke maatregel op te leggen. De opgelegde bestuurlijke maatregelen bestonden uit 7 lasten onder dwangsom en 1 boete.

Cijfers 2016

Totaal aantal signalen binnengekomen bij de NBA 81
Gemeld bij de BEH 75
Onderzoeken gedaan door BEH 75
Gestaakt / geen overtreding 21
Gestaakt zonder oplegging van boete 40
Bestuurlijke maatregel (boete / last onder dwangsom) 7
Geen boete 7

Meer informatie over de accountantstitel