Onrechtmatig titelgebruik in 2013

In 2013 zijn er 195 signalen over vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik ontvangen. In 117 gevallen is het kantoor/persoon aangeschreven met het verzoek te stoppen met het ten onrechte gebruiken van de accountantstitel. In de overige gevallen was er al eerder een melding over het kantoor/persoon ontvangen of bleek er geen sprake te zijn van onrechtmatig titelgebruik.

Gestopt

Van de aangeschreven kantoren zijn 51 kantoren/personen inmiddels gestopt met het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Het merendeel van de overige aangeschreven kantoren/personen heeft aangegeven ook te gaan stoppen. Een kleine minderheid heeft aangegeven niet van plan te zijn om te stoppen met het onrechtmatig titelgebruik. De dossiers van die kantoren zijn inmiddels overgedragen aan het Bureau Economische Handhaving (BEH).

Naar aanleiding van in 2013 en voorgaande jaren ontvangen signalen heeft de NBA in 2013 27 nieuwe zaken bij BEH gemeld. BEH heeft in 2013 in 19 gevallen proces-verbaal moeten opmaken.

Cijfers 2013

Totaal aantal signalen 195
Kantoren personen die aangeschreven zijn 117
Onrechtmatig titelgebruik gestaakt 51
Gemeld bij de BEH 27

Meer informatie over de accountantstitel