Onrechtmatig titelgebruik in 2012

In 2012 zijn er 54 gevallen van onrechtmatig gebruik van de accountantstitel gemeld bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving. Dit is bijna een derde van het totaal aantal meldingen. Dit betrof ook meldingen uit voorgaande jaren. In vijftien gevallen is een proces-verbaal opgemaakt.

172 aangeschreven, 121 gestopt met titelgebruik

Van de in totaal 193 meldingen zijn 172 kantoren of personen aangeschreven met het verzoek te stoppen met het titelgebruik. In de overige gevallen was het kantoor of persoon al eerder gemeld of bleek er geen sprake te zijn van onrechtmatig titelgebruik.

121 kantoren of personen zijn gestopt met het onrechtmatig titelgebruik. Van de overige aangeschrevenen heeft het merendeel aangegeven ook te stoppen. Een kleine minderheid geeft geen gehoor aan ons verzoek. Van die kantoren of personen zijn de dossiers overgedragen aan de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving.

Project tegen onrechtmatig titelgebruik

In 2012 startte de NBA in samenwerking met de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving een project tegen onrechtmatig titelgebruik gestart.

Meer informatie over de accountantstitel