Onrechtmatig titelgebruik in 2011

In 2011 zijn tientallen meldingen binnengekomen van vermeend onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Daarnaast was 2011 een bijzonder jaar omdat na ruim tien jaar opnieuw jurisprudentie over dit onderwerp verscheen. De rechtbank Breda bepaalde dat ook de term 'accounting' in de naam van het kantoor voorbehouden is aan accountants. 

In totaal zijn er in 2011 109 meldingen gedaan. In 85 gevallen is het kantoor/persoon aangeschreven met het verzoek te stoppen met het ten onrechte gebruiken van de accountantstitel. In de overige gevallen was het kantoor/persoon al eerder gemeld of bleek er geen sprake te zijn van onrechtmatig titelgebruik.

Gestopt

47 van de 85 kantoren/personen zijn gestopt met het gebruik van de accountantstitel  Het merendeel van de overige aangeschrevenen gaf te kennen dit ook te gaan doen. Een kleine minderheid heeft aangegeven geen gehoor te geven aan het verzoek om te stoppen met het onrechtmatig titelgebruik. De dossiers van die kantoren zijn overgedragen aan de Belastingdienst.

Nieuwe zaken

In 2011 heeft de NBA dertig nieuwe zaken bij de Belastingdienst Unit Ordening gemeld. Dit betreffen ook meldingen uit de afgelopen jaren. De Belastingdienst Unit Ordening heeft in tien gevallen processen-verbaal moeten opmaken. Om meer inzicht te krijgen over de omvang van het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel zijn de Belastingdienst Unit Ordening en de NBA op het internet een onderzoek gestart. Zodra de omvang hiervan bekend is zullen beide organisaties overleg plegen over de aanpak hiervan. U wordt te zijner tijd hier nader over geïnformeerd.

Cijfers 2011

Totaal aantal meldingen: 109
Kantoren/personen die aangeschreven zijn: 85
Onrechtmatig titelgebruik gestaakt: 47
Gemeld bij de Belastingdienst Unit Ordening: 30

Gebruik van de titels en benamingen die met de accountantstitel of- benaming verwant zijn, is voorbehouden aan AA’s en RA’s.

Meer informatie over de accountantstitel