Ledenvergadering

Binnen de NBA is de Ledenvergadering het hoogste orgaan. Minimaal een keer per jaar wordt een bijeenkomst van de ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt. Belangrijke taken van de Ledenvergadering zijn onder meer:

  • vaststelling begroting, jaarrekening en het bestuursverslag;
  • benoeming voorzitter, plv. voorzitter, bestuursleden en controlerend accountant;
  • vaststelling van verordeningen. 

Eerstvolgende Ledenvergadering

ALV 16 december 2019 

Op 16 december vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het NBC Congrescentrum Nieuwegein vanaf 19:00 uur. Meer informatie »

Stemmen

Elk lid heeft in de Ledenvergadering één stem. Leden die niet zelf op de Ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander lid machtigen om voor hem/haar te stemmen. Elk lid (behalve NBA-bestuursleden) kan op de Ledenvergadering stemmen mede namens maximaal drie andere leden.

Regelgeving met betrekking tot de Ledenvergadering is opgenomen in de Verordening op de Ledenvergadering.

oranje-lijn.png