Jaaroverzicht 2021

Over de NBA

NBA 1 (600x375)Het accountantsberoep is volop in beweging en wordt kritisch gevolgd door een samenleving met hoge verwachtingen. De NBA initieert, stimuleert en monitort veranderingen en verbeteringen in de sector. Vanuit de wettelijke taken die de NBA als beroepsorganisatie zijn toebedeeld, maar ook proactief.

De ruim 22.000 leden van de NBA verwachten dat wij weten wat er speelt, dat we de verschillende rollen die accountants hebben in het economisch verkeer begrijpen en dat wij ons maximaal inspannen om de belangen van alle accountants te vertegenwoordigen. Accountants die hun werk doen in het publiek belang. Nederland rekent op zijn accountants.

Om aan die verwachting te kunnen voldoen zijn onze medewerkers professionals die initiatiefrijk en doortastend zijn. Bij de NBA staan samenwerking en voortdurende persoonlijke ontwikkeling centraal.

Jaarrapport 2021

Het jaarrapport van de NBA presenteert een volledig geïntegreerde jaarrapportage. De daarin genoemde activiteiten zijn gerelateerd aan organisatiedoelstellingen, resultaten en ingezette middelen. Financiële en niet-financiële gegevens worden in samenhang gepresenteerd.

Jaarplan 2022

In 2022 zet de NBA extra in op thema’s als duurzaamheid, fraude en continuïteit, herstel van vertrouwen, ondersteuning van het mkb en de krappe arbeidsmarkt. Dat alles vraagt om een flexibele en vitale beroepsorganisatie, die zorgt voor verbinding tussen leden en de schakel vormt tussen een relevante beroepsgroep en een samenleving met hoge verwachtingen. Thema van het jaarplan voor 2022: ondersteuning in een onzekere tijd.