Jaaroverzichten, -rapporten en -plannen

De NBA brengt elk jaar een Jaaroverzicht, Jaarrapport en Jaarplan en begroting uit. Het Jaaroverzicht bevat de belangrijkste highlights uit het desbetreffende jaar. In het Jaarrapport zijn het bestuursverslag, de jaarrekening en de toelichting opgenomen. Dit jaarrapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. Het Jaarplan, het woord zegt het al, bevat de plannen voor het komende jaar en de begroting is mede hierop gebaseerd. 

De jaaroverzichten tot 2012 zijn als PDF te downloaden. Het jaaroverzicht van 2013 verscheen op Pinterest.

Jaaroverzicht 2019

Het Jaaroverzicht 2019 bevat de belangrijkste onderwerpen waar de NBA zich in 2019 mee bezig heeft gehouden. Ook wordt al een doorkijk gegeven naar 2020. Door de opzet, veel beeld en korte teksten, krijgt u als lezer op een snelle manier een beeld van de activiteiten van de NBA in het afgelopen jaar.

Afbeelding Inhoudsopgave Jaaroverzicht 2019.png

Jaarrapport 2018

Het Jaarrapport 2018 staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2019. 

Eerdere jaarrapporten

Jaarplannen

NBA-Jaarplan 2020

De NBA zet in 2020 de projecten uit de aangescherpte Vernieuwingsagenda en de Veranderagenda Audit door. Ook wordt de campagne 'Nederland rekent op zijn accountants.' in 2020 voortgezet. Verwacht wordt dat ook het derde MCA-rapport en het te publiceren rapport van de Commissie Toekomst Accountancy invloed zal hebben op de plannen voor 2020. Zeker is dat het beroep in 2020 125 jaar bestaat en dat dit zal leiden tot verschillende activiteiten.

NBa-jaarplan-2020.PNG

Jaarplan 2020