Jaaroverzichten, -rapporten en -plannen

De NBA brengt elk jaar een Jaaroverzicht uit met de belangrijkste highlights uit het desbetreffende jaar. Daarnaast wordt elk kalenderjaar een Jaarrapport opgesteld met hierin het bestuursverslag, de jaarrekening en de toelichting. Dit jaarrapport wordt elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook publiceert de NBA elk jaar een jaarplan inclusief begroting. 

De jaaroverzichten tot 2012 zijn als PDF te downloaden. Het jaaroverzicht van 2013 verscheen op Pinterest.

Jaaroverzicht 2018

Het Jaaroverzicht 2018 bevat de belangrijkste onderwerpen waar de NBA zich in 2018 mee bezig heeft gehouden. Ook wordt al een doorkijk gegeven naar 2019. Door de opzet, veel beeld en korte teksten, krijgt u als lezer op een snelle manier een beeld van de activiteiten van de NBA in het afgelopen jaar.

jaaroverzicht-beeld-2018.JPG

Jaarrapport 2018

Het Jaarrapport 2018 staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2019. 

Eerdere jaarrapporten

Jaarplannen

Jaarplan 2019

Met de in 2018 gepubliceerde visie op het beroep en de vandaaruit ontwikkelde Vernieuwingsagenda en aangescherpte Veranderagenda audit als vertrekpunt, vormt 2019 een jaar waarin de NBA en de sector het bewijs zullen moeten leveren voor de in gang gezette veranderingen.

Jaarplan 2019

In het jaarplan presenteert de NBA jaarlijks haar doelen voor het komende jaar. Het jaarplan 2018 staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2018.