Cultuur gericht op het goede

De accountant kan vanuit de professie bijdragen aan een integere bedrijfscultuur. Die van de eigen organisatie en die organisatie van de klant.

De faculty ECG heeft aandacht voor:

    • Ethisch leiderschap - het creëren van een nieuwe norm (leidt tot vertrouwen, deregulering, maatschappelijke vooruitgang, versterking reputatie)
    • Stakeholderdialoog
    • Stappenplan voor een integere organisatiecultuur

De werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur van de stuurgroep Publiek Belang identificeerde drie basis bouwstenen: Gedrag en Mindset, Symbolen en Beslissingen, en Structuren en Processen. Bouwstenen die ingrijpen op verschillende niveaus; op de personen zelf, het grotere geheel van organisatie en maatschappij, en de psychologische processen die aan alles ten grondslag liggen. De faculty ECG zal in aansluiting met onder andere deze werkgroep aandacht besteden aan het thema.

» Werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur