Professionele integriteit

Het moreel kompas van de accountant, vormt -te allen tijde- de basis van het vertrouwen dat de maatschappij heeft in de toegevoegde waarde van de accountant. 

De Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag zet zich in om accountants te helpen bij het (her)ijken van het morele kompas.

Een accountant verricht zijn werk integer, professioneel, objectief, vakbekwaam en zorgvuldig (beginselen VGBA).

De faculty ECG heeft aandacht voor:

  • Het ‘Ethisch profiel van de accountant’ (ontwikkeling van het profiel start in 2022)
  • Morele infrastructuur om de eigen afwegingen te toetsen
    • Intervisie (volgen en begeleiden van intervisie)
    • Commissie Vertrouwenspersonen
    • NBA helpdesk
  • De laatste ontwikkelingen met betrekking wet- en regelgeving in nauwe samenwerking met de Subcommissie Ethiek van de NBA