In deze bestuursfuncties help jij het accountantsberoep vooruit

Wil je meedenken over hoe het accountantsberoep zich op de (middel)lange termijn moet ontwikkelen? Heb je een mening over het beroep, een visie, en wil je met anderen samenwerken om stippen aan de horizon te zetten? Dan gaan we graag het gesprek met je aan. Een accountantstitel is voor deze functies niet per definitie vereist.

Transitie naar faculties

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) maakt een transformatie door. Met de oprichting van vier faculties willen we leden en relevante stakeholders verbinden op inhoud, en werken aan de kennisontwikkeling in het accountantsberoep. De vier faculties zijn:

  • Ethiek, Cultuur & Gedrag
  • Business & Management
  • Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden
  • Audit & Assurance

Jouw taak als bestuurslid is het verder ontwikkelen en inrichten van de faculty waarvoor je solliciteert.

Vacatures

Ieder faculty-bestuur bestaat uit vijf of zes bestuursleden die gedreven zijn het accountantsberoep verder te ontwikkelen.

Op dit moment hebben we geen openstaande vacatures.

Dit doe je als bestuurslid:

  • Je denkt mee over de ontwikkeling van het beroep in het licht van de steeds veranderende maatschappelijke context. 
  • Je werkt samen met vakinhoudelijke professionals en relevante stakeholders en versterkt je netwerk.
  • Je ondersteunt en versterkt de beroepsgroep door het opstellen van een ontwikkelportfolio met concrete tools, relevante kennis, tools en middelen.
  • Met het bestuur bouw je hiervoor gedurende de transitieperiode (2021-2022) een fundament en werk je een roadmap voor de komende jaren uit.

Wat vragen we?

We schatten de tijdsinvestering op ongeveer 8 uur per maand. Het uiteindelijke doel is op jaarbasis ongeveer vijf keer te vergaderen, uiteraard met voorbereiding en opvolging.

Met het oog op een representatieve en diverse samenstelling van de faculty-besturen worden vrouwelijke professionals nadrukkelijk uitgenodigd te reageren. Er is bovendien ruimte voor een bestuurslid zonder accountantstitel.