Over de faculties

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) maakt een transformatie door. Met de oprichting van faculties willen we leden en belanghebbenden verbinden op inhoud, en werken aan de kennisontwikkeling in het accountantsberoep.

In de vier onderstaande faculties wordt gewerkt aan ontwikkeling van het accountantsberoep op (middel)lange termijn:

De centrale vraag binnen iedere faculty is: beweegt het accountantsberoep zich systematisch de goede kant op?

Taken van de vier faculties

Elke faculty heeft de volgende taken:

Duiden van (toekomstige) ontwikkelingen

  • Ondergrens (norm) maar vooral bovengrens (ambities)
  • Afstemmen met andere richtinggevende gremia (o.a. Signaleringsraad, SPB)
  • Voortrekkersrol in de verbinding

Richting geven aan de ontwikkeling m.b.t. kennis, vaardigheden en gedrag

  • Wat heeft het (brede) beroep nodig om te blijven voldoen aan de norm en ambities waar te maken?
  • Aanjagen van (individuele) leren en ontwikkelen, bewustwording (on)bekwaamheid

Etalage functie

  • Samenvoegen van beschikbare kennis, inzichten, publicaties, etc. tot congruent geheel rondom onderwerpen en doelgroepen
  • Beoordelen en completeren van deze informatie (bruikbaarheid / onderzoek)

Transitieperiode

In 2020 zijn er diverse pilots gedraaid waar een eerste scope en beoogde onderwerpen van de desbetreffende faculties zijn uitgewerkt. In 2021 en 2022 wordt door de facultybesturen het fundament gelegd en gewerkt aan een roadmap. 

Contactpersoon

Axel Vieth (2000x2000)
Axel Vieth Strategisch Programmamanager