Faculty Audit & Assurance

De faculty Audit & Assurance is één van de vier door de NBA opgerichte faculties, waarin wordt gewerkt aan de systematische ontwikkeling van het accountantsberoep. In deze faculty staan de kwaliteit van alle assurancewerkzaamheden en maatschappelijke relevantie centraal.

2021087_NBA_faculties_Hero 1200x790_Audit & Assurance.jpg

De faculty Audit & Assurance start waar de faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden eindigt: het geven van assurance bij verantwoordingen. Het aandachtsgebied van de faculty Audit & Assurance betreft niet alleen de (jaarrekening)controle, maar alle assurance-werkzaamheden die accountants uitvoeren. Twee centrale vragen voor de faculty Audit & Assurance zijn: welke kennis en vaardigheden heeft de accountant nodig om maatschappelijk relevant te zijn en te blijven? En hoe kan de accountant deze kennis en vaardigheden verwerven?

Het doel van de faculty Audit & Assurance

De faculty Audit & Assurance  richt zich op alle accountants in de praktijk van audit en assurance. De faculty zet zich in voor een leerbaar en aantrekkelijk beroep, dat herkenbaar is in samenleving en in de (arbeids)markt. Centraal hierin is het opstellen van een nieuw beroepsprofiel, waarin meer ruimte komt voor de diverse rollen die accountants kunnen vervullen. De accountant zal bijvoorbeeld steeds meer de regie hebben in samenwerking met andere specialisten die nodig zijn in de audit en assurance.

Planning

In het najaar van 2021 wordt met het facultybestuur gewerkt aan concrete doelstellingen en een plan van aanpak. 

Thema's en onderwerpen

Maatschappelijke relevantie

 • Intrinsieke assurance
 • Schaalbare (mkb-)diensten
 • Concurrentie buiten het beroep
 • Integratie financial & non-financial
 • Duurzaamheid waardecreatie
 • Technologie/digitalisering
 • Continuïteit
 • Fraude
 • Processen, in control statements
 • Vraagstuk geheimhouding vs poortwachter
 • Internationaal speelveld

Onomstreden kwaliteit

 • Meetbaarheid van kwaliteit
 • Verwachtingskloof, prestatiekloof en communicatiekloof (taalgebruik)
 • Projectbeheersing
 • Digitalisering van kwaliteit
 • Perceptie beroep en kwaliteit
 • ‘Wicked problems’: businessmodel, partnermodel, verdienmodel
 • Onafhankelijk versus Oplossingsgericht
 • Onderscheid beroep versus concurrentie
 • Invloed CTA, toetsing en toezicht?

Vernieuwende kracht

 • Tech, data-driven en digitalisering
 • Ketensamenwerking en regierol
 • Schaalbaarheid in platformorganisatie
 • Limited vs reasonable assurance
 • Eigen tegenspraak inbouwen
 • Bevorderen pionieren, creativiteit

Lerend beroep

 • Mindset gebaseerd op ethiek, integriteit, publiek belang, moreel kompas
 • Communicatieve vaardigheden
 • Vaardigheden gericht op durf, (mentale) weerbaarheid, extraversie en sensitiviteit
 • Intensiever werken aan professional skepticism, professional judgment en bias.
 • Verwachtingenmanagement, communicatie en veerkracht
 • Participeren in Communities

Facultybestuur

 • Jeroen Brak (voorzitter)
 • Anton Lok (bestuurslid)
 • Roos Verouden (bestuurslid)
 • Hans Urlings (bestuurslid)
 • Barry Teekens (bestuurslid)
 • Berthold de Jong (faculty manager)