Berry Wammes

Na diverse banen in de media- en communicatiesector belandde ik via PTT Post en KPMG Consulting in 1997 bij KPMG als directeur Marketing & Communicatie. Leerzame jaren, waarin de bonnetjesaffaire rond Bram Peper, de bouwfraude en het bankroet van Enron de voorboden bleken van een woelig tijdperk. In 2003 stapte ik over naar het toenmalige NIVRA als verantwoordelijke voor de public affairs.

Omdat ik graag in een dynamische omgeving opereer bleek dat een goede timing: politiek en media richtten hun aandacht steeds meer op het accountantsberoep, met als gevolg een intensief maatschappelijk debat en een golf van wet- en regelgeving.

In 2009 werd ik – als eerste niet-accountant – benoemd tot algemeen directeur van het NIVRA. Na de succesvolle fusie met NOvAA concentreerde ik me met name op beroepsontwikkeling, regelgeving en toezicht, en de internationale activiteiten (IFAC en Accountancy Europe).

De afgelopen jaren ben ik nauw betrokken geweest bij de totstandkoming en invoering van de (53) hervomingsmaatregelen. Dit krijgt momenteel zijn vervolg in het formuleren van een nieuwe visie op beroep en beroepsorganisatie, een belangrijk en noodzakelijk initiatief om het beroep in de toekomst aantrekkelijk en relevant te laten zijn.

En last but not least: ik ben getrouwd met Jolanda en heb twee dochters.