Platform Taxateurs en Accountants (PTA) publiceert ‘good practices’

Gepubliceerd: oktober 2014 - Taxateurs kunnen bij de waardebepaling van vastgoed transparanter zijn over gehanteerde aannames en uitgangspunten. Zij kunnen onder verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld bij leegstand) ook aangeven wat de marktwaarde van vastgoed in de huidige staat is. Uitgaan van de waarde bij ‘toekomstige volledige huur’ kan in bepaalde gevallen misleidend zijn. Dat blijkt uit de publicatie van praktijkvoorbeelden voor taxateurs, uitgegeven door het Platform Taxateurs en Accountants (tegenwoordig Werkgroep vastgoed)

Download publicatie

Reacties op de best practices

Opdrachtbevestigingen

Om misverstanden bij de opdrachtverlening te voorkomen kunnen taxateurs voortaan gebruikmaken van duidelijke voorbeelden van opdrachtbevestigingen, zoals bij accountants al langer gebruikelijk is. Ook wordt gewerkt aan de implementatie van internationale standaarden voor onafhankelijkheid en permanente educatie voor taxateurs.

Good practices

Het platform heeft in 2013 aanbevelingen gepresenteerd om de kwaliteit van taxaties te verbeteren. Om deze aanbevelingen handen en voeten te geven heeft het PTA nu de publicatie ‘Good practices; voorbeelden voor de praktijk’ uitgebracht.

In de publicatie zijn diverse soorten taxaties met daarbij behorende werkzaamheden nader uitgewerkt. Ook zijn voorbeelden opgenomen voor een transparantere onderbouwing van rendementen, huurniveaus, incentives en gebruikte bronnen. Verder wordt een nieuw raamwerk voor de inhoud van het taxatierapport gepresenteerd, waarbij ook is gekeken naar internationale standaarden.

Uitwerken in gedragsregels

Brancheorganisaties en opleiders van taxateurs worden in de uitgave gevraagd om taxateurs vertrouwd te maken met de good practices. Het Platform verwacht dat branchegroepen en taxateurs de aanbevelingen zelf zullen uitwerken in gedragsregels of een gedragscode.

In de publicatie zijn de binnengekomen reacties op een eerdere consultatieversie verwerkt. Het platform roept belanghebbenden en belangstellenden op om actief mee te blijven denken met de toepassing van aanbevelingen en good practices. Nieuwe praktijkvoorbeelden kunnen in een volgende versie worden verwerkt.

Platform

Eerder heeft accountantsorganisatie NBA in een Publieke Management Letter aanbevelingen gedaan aan de vastgoedbranche en aan taxateurs. Als vervolg hierop werd in 2012 het Platform Taxateurs en Accountants opgericht.