Sector Commissie Banken

De Sectorcommissie Banken, Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen (SBB) is per 1 september 2017 opgesplitst in de Sector Commissie Banken (SCB) en de Sectorcommissie Asset Management (SAM). Op deze pagina vindt u de samenstelling van de Sector Commissie Banken en de samenvattingen van de commissievergaderingen.

Actueel

13 juli 2020 - Banken moeten halfjaarbericht 2020 uitvoeriger toelichten

De halfjaarberichten van banken over de eerste helft van 2020 vragen door de coronacrisis om een uitvoeriger toelichting dan gebruikelijk. Dat stelt de Sector Commissie Banken (SCB) van de NBA in een publicatie.

16 april 2020 - Aangepast assurance-rapport bij vermogensscheiding beleggingsondernemingen

Met ingang van boekjaar 2019 heeft de NBA samen met de AFM het assurance-rapport bij vermogensscheiding beleggingsondernemingen aangepast. Zowel van de beleggingsonderneming als van de accountant worden extra werkzaamheden verlangd om de AFM beter in staat te stellen haar toezichttaken op die beleggingsondernemingen (vermogensscheiding) goed te kunnen uitoefenen. De AFM heeft de beleggingsondernemingen hierover eind maart per brief geïnformeerd.

Samenstelling

 • dhr. drs. R. (René) Koekkoek RA - EY - voorzitter
 • mw. drs. B.M. (Birgitta) Herngreen RA - KPMG - vice-voorzitter
 • dhr. drs. M. (Michael) van der Weide RA RC - ABN Amro Bank
 • dhr. drs. D.W. (Dirk Willem) Huizinga RA - De Volksbank
 • dhr. R.E.H.M. (Rogier) van Adrichem RA - PwC
 • dhr. drs. P.J.A.J. (Paul) Nijssen RA - EY
 • dhr. drs. R.P. (Rudi) Kleijwegt RA - Rabobank
 • dhr. drs. A. (Aad) den Hertog RA - Deloitte
 • dhr. drs. G.U (Gijs) Borghouts RA - RBS
 • dhr. drs N. (Niels) Paping RA KPMG
 • mw. drs. Y.H.C (Yvette) van Boekel RA (PwC)
 • mw. drs. L.R. (Elsbeth) Blonk-Jetten RA MSc (ABN AMRO)
 • dhr. Ir. V. (Vincent) Hoefakker RE CISA CIA CFSA (ING)
 • dhr. drs. R.H.M. (Rob) Schouten RA RE RO - NBA
 • mw. P.G.M. (Pauline) van der Hoff van Vliet BBA - NBA

Samenvattingen commissievergaderingen

Driejarenplan en jaarplan

Controle kostprijsmodel provisieverbod