Raad voor Toezicht

De Raad voor Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants. Hiertoe onderwerpt de Raad accountantspraktijken en accountantsafdelingen periodiek aan een kwaliteitsbeoordeling.

Samenstelling

  • dhr. mr. N. (Nico) Schaar (voorzitter)
  • mw. mr.dr. M.L.C.C. (Myriam) L├╝ckers (plv. voorzitter)
  • dhr. O. (Onno) Opzitter RA
  • dhr. F.A.E. (Ed) Limpens AA RB
  • mw. drs. T.L. (Tea) Enting-Beijering RA
  • dhr. A. (Alex) van der Meer AA 
  • dhr. J.A.M. (Jan) Stael RA 

Meer informatie over toetsingen