Raad voor Geschillen

De Raad voor Geschillen is een geschillencommissie die tot taak heeft civielrechtelijke geschillen tussen een accountant en zijn opdrachtgever of een derde te beslechten. De meeste zaken die worden voorgelegd aan de Raad voor Geschillen gaan over de hoogte en opbouw van declaraties van een accountant. In beginsel wordt een geschil beslecht door een voorzitter en twee leden.

Samenstelling

 • de heer mr. H.J. Vetter, voorzitter
 • mevrouw  mr. G.J. Ebbeling, plaatsvervangend voorzitter
 • de heer mr. B.C. Vink, plaatsvervangend voorzitter
 • de heer mr. P. Rijpstra, secretaris
 • mevrouw A.J. de Bis Hulleman AA
 • mevrouw  J.G.M. Boers - Schuttenbeld AA RB
 • mevrouw C.M. Brouwer - van Houdt AA 
 • de heer drs. F.J. Heijman RA RE
 • de heer mr. drs. E. Mafficioli del Castelletto RA
 • de heer P.J.M. Mencke RA
 • de heer P.G. Polstra AA
 • de heer E.J. Siebers RA

Contactgegevens Raad voor Geschillen

dhr. mr. P. Rijpstra Secretaris Raad voor Geschillen

rijpstra@scheer.nl
Nassauplein 36, 2585 ED Den Haag

Jerry Brohm Stafmedewerker Juridische Zaken