Raad van Advies

De Raad van Advies volgt de ontwikkelingen binnen en buiten het accountantsberoep en adviseert het algemeen bestuur over zaken van strategisch of anderszins zwaarwegend belang. De Raad van Advies bestaat uit gezaghebbende vertegenwoordigers uit het maatschappelijk verkeer. De Raad van Advies vergadert normaliter twee tot drie keer per jaar.

Samenstelling Raad van Advies

Anthony_Burgmans_265x265.JPG
A. (Antony) Burgmans
Theo_kamps_175x175.jpg
Prof. dr. Th.W.A. (Theo) Camps
Gita_Hoogeveen_480x480.jpg
Ir. C.M.B. (Gita) Hoogeveen
Ineke_Dezentje_175x175.jpg
Mr. I. (Ineke) Dezentjé Hamming
Hans_kamp_175x175.jpg
Drs. J.A. (Hans) Kamps