Commissie MKB

Binnen de NBA richt de Commissie MKB zich specifiek op de mkb-accountant. Naast deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de beroepspraktijk en collectieve belangenbehartiging, beoordeelt zij de wenselijkheid en schaalbaarheid van regelgeving.

De Commissie MKB adviseert het bestuur van de ledengroep openbaar accountants (LOA) gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen in het mkb. De positie van de openbaar accountant in de mkb-praktijk staat daarbij centraal. De commissieleden zijn allen werkzaam in de (kleine) mkb-praktijk met een focus op de samenstelpraktijk.

Activiteitenplan 2022

MKB-agenda 2022

Gezamenlijke activiteiten NBA-Commissie MKB en SRA

Jaarverslag 2021

Download MKB Jaarverslag 2021

Aandachtsgebieden

De Commissie MKB kent drie aandachtsgebieden:

Regelgeving

De Commissie adviseert over gewenste regels, standaarden en maatregelen voor de openbaar accountant in het mkb. Kwaliteit van de werkzaamheden van de mkb-accountant staat daarbij voorop. Maar even belangrijk is de werkbaarheid van de regelgeving in de mkb-praktijk. 

Toelichting

Daarnaast is het van belang dat toelichting op de regelgeving kort, helder en duidelijk is voor de mkb-accountant. En vooral goed toepasbaar is in de praktijk. Voorbeelden zijn de MKB-bundel (waarin de regelgeving voor de samenstellingspraktijk is gebundeld), de NBA-handreiking 1136 en de publicatie over risicogericht samenstellen (in samenwerking met NEMACC). Ten slotte heeft de Commissie MKB het initiatief genomen om te komen tot een heldere uitleg over de toetsingen en is het NBA Handboek Samenstellingspraktijk gepubliceerd.

Kwaliteitsbevordering

De Commissie initieert activiteiten die de kwaliteit van (het werk van) de mkb-accountant bevorderen en komt zo nodig met maatwerkproducten. De commissie signaleert trends in het mkb-werkveld die van belang zijn voor de mkb-accountant. Voorbeeld is Gestapeld financieren. Om de mkb-accountant bewust te maken van deze nieuwe manier van financieren en de accountant te helpen zijn (traditionele) rol bij het ondersteunen van financieringsaanvragen van ondernemers te helpen vervullen, zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Een ander voorbeeld is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarover onder meer een privacy toolkit is ontwikkeld.

Behartigen van de gemeenschappelijke belangen

De Commissie MKB heeft regelmatig overleg met externe partijen en brengt daar de belangen van de mkb-accountant over het voetlicht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van (reguliere) overleggen met banken, de Kamer van Koophandel, het ministerie van Economische Zaken, SBR Nexus en dergelijke.

Samenstelling van de commissie

Steef Visser 2 (375x375)
Steef Visser voorzitter
Terry Bogers (375x375)
Terry Bogers AA
Stephan Dekker
Marcel Koestering (375x375)
Marcel Koestering AA Lansigt accountants en belastingadviseurs, lid van de commissie MKB

Marcel Koestering (1962) is sinds december 2020 lid van de Commissie MKB. Eerder was hij onder andere lid van de commissie eindtermen accountantsopleiding. 

Ronald van der Land (375x375)
Ronald van der Land Eigenaar van Ratio Accountants | lid Commissie MKB

Ronald van der Land (1968) is eigenaar van Ratio Accountants, gevestigd in Hapert. Ratio Accountants loopt voorop als het gaat om automatisering, en richt zich uitsluitend op het midden- en kleinbedrijf. Ronald is al ruim 30 jaar werkzaam in de accountancy. Hij leerde het vak bij een klein mkb-accountantskantoor en bij BDO Accountants & Adviseurs, waarna hij in 2002 zijn eigen kantoor startte.

Claudia Spring in 't Veld (160x160)
Claudia Spring in ’t Veld
Harry Marissen (200x200)
Harry Marissen

Harry Marissen (1964)  is eigenaar van Harrier accountancy-bedrijfsadvies. Zijn organisatie richt zich op het midden en klein-bedrijf en is gevestigd in de stad Groningen. Naast branche-specialisaties in de Binnenvaart, Kinderopvang en Bouw richt het kantoor zich op het verduurzamen van het midden en kleinbedrijf. Daartoe is onlangs ZeroCO2 opgericht. Naast vennoot van het kantoor is Harry bestuurslid van het SRA en lid van de commissie vaktechniek van deze vereniging.

Fred de Vries (225x225)
Fred de Vries Secretaris a.i.