Klachtencommissie

De Klachtencommissie heeft tot taak om klachten tegen het functioneren van AA’s en RA’s in behandeling te nemen. De klachtbehandeling is erop gericht partijen nader tot elkaar te brengen. Als partijen geen overeenstemming bereiken, formuleert de Klachtencommissie een beslissing. Gelet op het doel van de klachtenbehandeling (het nader tot elkaar brengen van partijen) heeft de Klachtencommissie niet de bevoegdheid om sancties op te leggen en rechten en plichten vast te stellen.

Samenstelling

  • De heer drs. D. (Dirk) van der Bij RA RB, voorzitter
  • Mevrouw mr. M. (Marian) A.E. Peters, plaatsvervangend voorzitter
  • De heer M.J. (Marcel) Brust AA RB
  • De heer drs. F. (Frank) C.J. van Disseldorp RA RB
  • Mevrouw C. (Carolien) M.A. Dominicus AA MBV RV
  • De heer R. (Ronny) van Loo AA
  • De heer B. (Bert) J. Scholten RA
  • De heer P. (Philippe) M.X.A. Boileau RA MSc
  • Mevrouw mr. H.C. (Marieke) van der Meer, secretaris
  • Mevrouw mr. F.B. (Frederique) Vles-Jager, secretaris

Contact

Secretariaat Klachtencommissie NBA mw. mr. H.C. van der Meer, mw. mr. F.B. Vles-Jager 020 301 03 01