Werkgroep ESG Assurance

Werkgroep ESG Assurance houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van assurance bij niet-financiƫle informatie, zoals MVO-verslagen, GRI-rapportages, Integrated Reporting en meer. In de werkgroep zijn diverse kantoren (groot-middelgroot-SRA), interne accountants (IIA), de overheid (ADR) en een universiteit (RUG) vertegenwoordigd. De werkgroep valt onder Subcommissie Assurance (SCA).

Wat staat er in 2020 op het programma van de werkgroep?

Consensusdocument

De werkgroep schrijft voortdurend aan het consensusdocument. In het consensusdocument staan 'afspraken' tussen de kantoren, interne accountants (IIA) en overheid, die in de werkgroep zijn vertegenwoordigd. De afspraken zijn gericht op het harmoniseren van de assurance-praktijk bij niet-financiƫle informatie. Het consensusdocument is een 'living document'. Het wordt voortdurend aangevuld en geactualiseerd met nieuwe ervaringen uit de praktijk en resultaten uit onderzoek (i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen).

Download

Projectgroep Herziening NVCOS 3810N

Werkgroep ESG Assurance heeft een projectgroep samengesteld die werkt aan een herziening van Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen. Een concept is nagenoeg gereed.

Doelstelling was om de nieuwe versie op te nemen in de HRA 2020. Dit is uitgesteld vanwege een lopend project van de IAASB gericht op guidance bij ISAE 3000. Werkgroep ESG Assurance bereidt momenteel een respons op de consultatie van de IAASB-guidance voor, en zal de uiteindelijke guidance richtinggevend laten zijn voor de nieuwe Standaard 3810N. Het is niet wenselijk een nieuwe Standaard 3810N uit te brengen met het risico dat elementen strijdig zijn met een kort daarna beschikbaar komende IAASB-Guidance.

Non-Authoritative Guidance ISAE 3000

In maart 2021 heeft de IAASB 'non-authoritative guidance' goedgekeurd en gepubliceerd voor assurance-opdrachten voor niet-financiële informatie en/of duurzaamheidsrapportages onder de naam EER-Guidance (Extended External Reporting). Deze uitgebreide handreiking is ook voor de Nederlandse praktijk nuttig als aanvulling op de standaarden 3000, 3410 en 3810N. De kantoren hebben de inhoud van deze guidance opgenomen in hun 'global assurance methodology'.

Samenstelling werkgroep

 • Dhr. R. (Roy) Linthorst RA MSc EMA, voorzitter (EY)
 • Dhr. D.N. (David) Boekel RA MSc (RSM)
 • Dhr. drs. J.F. (Jeroen) van Erve RA (BDO)
 • Mevr. drs. U.S. (Usha) Ganga RA (secretaris, NBA)
 • Dhr. Drs. R.T.H. (Rob) Wortelboer RA (EY)
 • Dhr. drs. E.T. (Erik) Hessels RA CRMA (Alliander)
 • Dhr. drs. H. (Han) Hindriks (Deloitte)
 • Dhr. drs. R.C.H.M. (Ron) Horsmans RA RV (Mazars)
 • Dhr. D.J.C.R. (Danny) Janssen RA MSc (PwC)
 • Mevr. drs. D.A.C.A.J. (Danielle) Landesz-Campen RA (KPMG)
 • Dhr. M. (Marcus) Looijenga RA MSc EMA (PwC)
 • Dhr. V.R. (Vincent) van Marle MSc (KPMG)
 • Mevr. A.C.M. (Adrianca) Mens RA MSc (BDO)
 • De heer J.M. (Jelle) Holwerda RA
 • Dhr. drs. M.P. (Max) van Rijssel RA (GT)
 • Dhr. D.K.F. (Duncan) de Ruijg RA (GT)
 • Mevr. C. (Corrie) de Vries MSc (Mazars)
 • Dhr. prof. Dr. D.A. (Dick) de Waard RA (RUG)

Contact

Usha Ganga (324x324)
Mw. Usha Ganga RA Secretaris werkgroep ESG Assurance 020 3010 403